Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pilsēta | Pilsētas ziņas

Pilsētas ziņas

29-01-2015

Izglītības pārvalde ir paziņojusi par pirmklasnieku reģistrācijas uzsākšanu: kas ir jāzina vecākiem? (VIDEO)


 Daugavpilī  sāksies topošo pirmklasnieku reģistrācija vispārizglītojošajās skolās. Tā ilgs no 2. februāra plkst. 8:00 līdz 27. februāra plkst. 16:00. Papildus reģistrācija turpināsies līdz 31.augustam. Izglītības pārvalde aicina vecākus neveidot rindas jau pirmajā reģistrācijas dienā. Saskaņā ar iepriekšējā gada pieredzi plkst. 11:00 brīvas vietas bija visās skolās. 2014. gadā tika reģistrēti 923 pirmklasnieki, nākošajā mācību gadā tiek piedāvātas 1200 vietas. Skolas uzņem bērnus no 7 gadu vecuma. Bērns var būt par gadu vecāks vai jaunāks, taču, reģistrējot sešgadīgu bērnu, vecākiem ir jāuzrāda ģimenes ārsta vai psihologa izziņa par bērna gatavību uzsākt mācības. Iesniegt pieteikumu izvēlētajā mācību iestādē vecāki var gan klātienē, gan nosūtot uz elektronisko pastu, izmantojot elektronisko parakstu. Dokumentu kopums, kurus nepieciešams iesniegt reģistrācijai, ir nemainīgs. Pagājušajā gadā šādu iespēju izmantoja 46 vecāki, šogad viņu var būt daudz vairāk. Rakstisku paziņojumu par bērna uzņemšanu 1. klasē skolas administrācijai ir jānosūta vecākiem ne vēlāk kā līdz 16.martam. Atteikuma gadījumā ir jāvēršas Izglītības pārvaldē, lai saņemtu konsultāciju: speciālistiem ir pieejama pilna informācija par pilsētas skolu komplektēšanu. Isupovas kundze norāda, ka vecākiem ir ļoti svarīgi izdarīt pareizu skolas izvēli. Ir nepieciešams izvērtēt bērna sagatavotības līmeni, viņa prasmes un spējas, izpētīt mācību programmu, iepazīties ar stundu sarakstu un skolas iekšējo kārtību. Pēc speciālistu domām, šo vienkāršo, taču būtisko rekomendāciju ievērošana nāks par labu visiem mācību procesa dalībniekiem. Sīkāka informācija par pirmklasnieku reģistrācijas termiņiem, nosacījumiem un reģistrācijas kārtību, kā arī elektroniskās pieteikuma formas ir pieejamas Izglītības pārvaldes mājas lapā www.izglitiba.daugavpils.lv.

 

 

 
Atpakaļ