Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pilsēta | Pilsētas ziņas

Pilsētas ziņas

05-01-2015

PAR BŪVNIECĪBAS IECERES „Ēku Rīgas ielā 51 un Rīgas ielā 49A, Daugavpilī pārbūve par tirdzniecības pasāžu” PREZENTĀCIJAS PASĀKUMU


Publiskai apspriešanai nodoti materiāli par būvniecības ieceri „Ēku Rīgas ielā 51 un Rīgas ielā 49A, Daugavpilī pārbūve par tirdzniecības pasāžu”.

Būvniecības ieceres ierosinātājs: SIA „Siltumsistēmu automātika”, reģ. Nr.41503015634, juridiskā adrese: Stacijas ielā 129 J, Daugavpilī, tālr. 65425127, kont. pers. Andrejs Jegorovs.

Projektētājs: SIA „LK projektu grupa”, reģ.Nr. 41503032437, juridiskā adrese: Raiņa ielā 10-1, Daugavpilī, tālr. 65454116, kont.pers. Alfrēds Kokins e-pasts: lkprojekts@apollo.lv.

Informatīvie materiāli par būvniecības ieceri apskatāmi no 2014. gada 15. decembra  līdz 2015. gada 16. janvārim  Daugavpils pilsētas domes telpās Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, tālr. 65404344 un Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta telpās Raiņa ielā 28, Daugavpilī, tālr.65457160, darba dienās darba laikā, kā arī Daugavpils pilsētas domes interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā „Publiskā/sabiedriskā apspriešana”.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas minētajā laikā – Daugavpils pilsētas domes informācijas birojā, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, tālr. 65404344, vai Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, tālr. 65457160.

Būvniecības ieceres prezentācija notiks 2015.gada 6. janvārī plkst.16.00 Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta telpās Raiņa ielā 28, Daugavpilī.

 
Atpakaļ