Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pilsēta | Pilsētas ziņas

Pilsētas ziņas

29-12-2014

Par ERAF projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkās” realizācijas gaitu


Tuvojas noslēgumam ERAF projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkās”, vienošanās Nr. 3DP/3.6.1.1.0/12/IPIA/VRAA/012//080, realizācija.

19.decembrī ir veiksmīgi pieņemtas ekspluatācijā 3 Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādes:

1)      Daugavpils 21.pirmsskolas izglītības iestāde, Jātnieku ielā 66, Daugavpilī,

2)      Daugavpils 23.pirmsskolas izglītības iestāde, Smilšu ielā 100, Daugavpilī,

3)      Daugavpils 27.pirmsskolas izglītības iestāde, Bauskas ielā 104A, Daugavpilī.

 

Šā gada laikā ekspluatācijā jau ir pieņemtas 5 Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādes:

1)      Daugavpils 4.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde, Podnieku ielā 1, Daugavpilī,

2)      Daugavpils 10.pirmsskolas izglītības iestāde, Strādnieku ielā 56, Daugavpilī,

3)      Daugavpils 30.pirmsskolas izglītības iestāde, Tukuma ielā 47a, Daugavpilī,

4)      Daugavpils 15.pirmsskolas izglītības iestāde, Ventspils ielā 2A, Daugavpilī,

5)      Daugavpils 1.pirmsskolas izglītības iestāde, Stacijas ielā 45, Daugavpilī.  

Kopumā projekta ietvaros rekonstruētas 8 Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes.

Projekta mērķis ir veikt Daugavpils pilsētas pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, tādejādi veicinot pilsētvides pieejamības un pievilcības attīstību.

Projekta kopējās izmaksas - EUR 4 036 831.04 no tiem:

ERAF finansējums - EUR  3 431 305.17 jeb 85%

Latvijas valsts ieguldījums -  EUR  121 104.89, jeb 3%

Daugavpils pašvaldības finansējums - EUR  484 420.98 jeb 12%.

 

Informāciju  sagatavoja:

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta

Projektu nodaļas eksperte projektu jautājumos D.Briška, tālr. 65476061

 

 

Daugavpils 23.pirmsskolas izglītības iestāde Smilšu ielā 100, Daugavpilī

  

Daugavpils 27.pirmsskolas izglītības iestāde Bauskas ielā 104A, Daugavpilī
Atpakaļ