Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pilsēta | Pilsētas ziņas

Pilsētas ziņas

28-11-2014

Atgādinājums par ūdensvada un kanalizācijas sistēmu nodrošināšanu pret aukstumu


SIA „Daugavpils ūdens” brīdina mājas īpašniekus, namu pārvaldniekus, ekspluatējošas organizācijas un pilnvarotas personas, ka par ūdensvada ievadu, kanalizācijas izlaižu un ūdens skaitītāju mezglu sagatavošanu darbam ziemas apstākļos ir atbildīgs Klients (Daugavpils pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumu p. 5.6.).

 

Lai nepieļautu ūdensvada un kanalizācijas tīklu, kā arī ūdens mērītāju aizsalšanu, lūdzam veikt pagrabtelpu, nepieciešamības gadījumā arī ūdensvada, kanalizācijas cauruļu un ūdens mērītāju mezglu nodrošināšanu pret aukstumu.

 

Atgādinām, ka aizsalšanas gadījumā visus remonta darbus, saskaņā ar noteiktām apkalpošanas robežām, veic ekspluatējošā organizācija par Klienta līdzekļiem.

 

Papildus informāciju var saņemt pa tālr.:

654 21568 (Klientu apkalpošanas centrs)

654 24251 (Dežurējošais dispečers)

654 23961 (Ūdensmērītāju nodaļa)
Atpakaļ