Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pilsēta | Pilsētas ziņas

Pilsētas ziņas

05-08-2011

TURPINĀS ROTKO MĀKSLAS CENTRA REKONSTRUKCIJAS DARBI


TURPINĀS PROJEKTA „DAUGAVPILS ROTKO MĀKSLAS CENTRA ĒKAS REKONSTRUKCIJA UN PIEGUĻOŠĀS TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA” ĪSTENOŠANA

 

Daugavpils pilsētas dome paralēli citiem Artilērijas arsenāla rekonstrukcijas projektiem turpina projekta „Daugavpils Rotko mākslas centra ēkas rekonstrukcija un pieguļošās teritorijas labiekārtošana” (vienošanās nr. 3DP/3.6.1.1.0/11/IPIA/VRAA/001/063 ) ieviešanu. Projekts tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) līdzfinansētās 3.6.1.1.aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai”) ietvaros.

Projekta mērķis ir veicināt unikāla valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa – Daugavpils cietokšņa kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un attīstību, rekonstruējot Artilērijas Arsenāla ēku un labiekārtojot teritoriju Daugavpils Rotko mākslas centra darbībai.

Projekta darbības: 1.Tehniskās dokumentācijas sagatavošana; 2.Ēkas rekonstrukcijas darbi; 3. Teritorijas labiekārtošanas darbi; 4.Būvuzraudzība ; 5.Autoruzraudzība; 6.Projekta publicitāte.

Ēkas rekonstrukcijas darbi šajā būvniecības kārtā ietver sevī iekštelpu rekonstrukciju un restaurācijas darbus, inženierkomunikāciju un drošības sistēmu izbūvi.  Būvniecības darbus veic „SIA Ditton Būve”.

Projekta kopējais finansējums ir 2 500000 LVL, no tiem, Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 2 125000 LVL (85%) un projekta iesniedzēja līdzfinansējums – 375000 LVL t.sk. valsts budžeta dotācija75000 LVL. Projektu plānots īstenot līdz 2012. gada decembrim.

Lai rekonstruētu Artilērijas arsenāla ēku un tajā izveidotu Daugavpils Rotko mākslas centru, tika izstrādāti un apstiprināti trīs dažādi Eiropas Savienības līdzfinansēti projekti:

1)      Projekts „Radošo industriju attīstība Latvijas-Lietuvas pārrobežu reģionā”.

Programma:  Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007-2013. gadam

Kopējās projekta izmaksas – 788 800.00 EUR, kuru veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 670480.00 EUR apmērā ,  Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums 118 320.00 EUR apmērā.

2)      Projekts „Artilērijas Arsenāla ēkas rekonstrukcija Daugavpils Rotko Mākslas centra izveidei”.

Programma: Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programma „Infrastruktūra un pakalpojumi” , 3.4.3.2.aktivitāte "Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana"  

Kopējās projekta izmaksas – 1 428 571.43 LVL, kuru veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 120000.00 LVL apmērā, valsts budžeta dotācija 42857.14 LVL apmērā, Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums – 185714.29 LVL apmērā.

3)      Projekts „Daugavpils Rotko mākslas centra ēkas rekonstrukcija un pieguļošās teritorijas labiekārtošana”.

Programma: Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programma „Infrastruktūra un pakalpojumi”, 3.6.1.1. aktivitāte “Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai”.

Kopējās projekta izmaksas -  2 500000 LVL, kuru veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 2 125000 LVL apmērā, valsts budžeta dotācija 75000LVL apmērā, Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums300000 LVL.

 

Daugavpils Rotko mākslas centru plānots atvērt 2013. gada sākumā. 

 

Informāciju sagatavoja:

Sarmīte Teivāne, projekta vadītāja

Kr. Valdemāra 13 – 204, Daugavpils, LV – 5403

Tel./fakss : 65423226

e-pasts: sarmite.teivane@daugavpils.lv
Atpakaļ