Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pilsēta | Pilsētas ziņas

Pilsētas ziņas

03-08-2011

PAS ”Daugavpils siltumtīkli” izsludina konkursu par tiesībām piegādāt siltumenerģiju SC-3 vajadzībām


PAS ”Daugavpils siltumtīkli” izsludina atklāto konkursu par tiesībām veikt siltumenerģijas uzkarsētā ūdens veidā piegādi Siltumcentrāles Nr.3, Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī, vajadzībām (Iepirkuma identifikācijas Nr. DS 2011/03).

 

  1. Konkursa nolikumu var saņemt elektroniskā veidā vai personīgi ierodoties PAS “Daugavpils siltumtīkli”, 18. novembra ielā 4, Daugavpils, no plkst.08:00 līdz plkst.16:00, Tālr. 65407543, fakss 65407555.

 

Konkursa nolikumu var saņemt elektroniski, iepriekš nosūtot uz PAS „Daugavpils siltumtīkli” elektronisko pastu olesja.dsiltumtikli@apollo.lv pieprasījumu ar sekojošo informāciju:

a. pretendenta nosaukums (vārds, uzvārds);

b. reģistrācijas numurs (personas kods);

c. juridiskā adrese;

d. tālruņa un faksa numurs;

e. e-pasts;

f. kontaktpersonas vārds un uzvārds.

 

  1. Piedāvājuma izvēles kritērijs: zemākā cena (procentuāli lielākā piedāvātā atlaide no PAS „Daugavpils siltumtīkli” LR Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātā siltumenerģijas ražošanas tarifa).

 

  1. Piedāvājumam jābūt spēkā 90 (deviņdesmit) dienas pēc piedāvājuma atvēršanas dienas.

 

  1. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: piedāvājumi jāiesniedz līdz 2011.gada 19.septembra plkst. 10.00, PAS “Daugavpils siltumtīkli” sekretariātā, 18. novembra ielā 4, Daugavpilī, kad piedāvājumi tiks atvērti to pretendentu klātbūtnē, kuri vēlēsies būt klāt pie piedāvājumu atvēršanas.

 

  1. Papildinformācija pa tālr. 65407543.Atpakaļ