Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pilsēta | Pilsētas ziņas

Pilsētas ziņas

02-08-2011

Piedalies arī Tu, plānosim un īstenosim mūsu nākotni kopā!


Projekta “Daugavpilspilsētas pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” (vien. Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/047/042) ietvaros tika uzsākts  darbs pieDaugavpilspilsētas attīstības programmas 2015.-2021. gadam izstrādes 1. posma, kura ietvaros paredzēts veikt iedzīvotāju aptauju. Aptauju veic SIA „Baltijas Konsultācijas”. Aptaujas mērķis ir noskaidrot Daugavpils pilsētas iedzīvotāju viedokli par aktuālajiem pilsētas attīstības jautājumiem, kā arī sagatavot priekšlikumus Daugavpils pilsētas attīstības programmas izstrādei.

Anketu veidlapas latviešu un krievu valodās pieejamas Daugavpilspilsētas domes mājas lapā www.daugavpils.lv sadaļā „Pašvaldība/Daugavpils dome/Sabiedrības līdzdalība” un pilsētas domes foajē (Krišjāņa Valdemāra ielā 1, 1. stāvs). Elektroniski aizpildītās anketas lūdzam sūtīt līdz š.g.  4. septembrim uz e-pastu daugavpilsaptauja@inbox.lv, bet rakstiski aizpildītās anketas iesniegt pilsētas domes informācijas birojā (Krišjāņa Valdemāra ielā 1, 1. stāvs).

Aptauja ir anonīma un aptaujas rezultāti tiks publicēti tikai apkopotā veidā.

 

Pašvaldībai ir svarīgs katrs Jūsu viedoklis!

 

Paldies par sadarbību!

 

Papildus informācija: tālr. 654 04391
Atpakaļ