Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pilsēta | Pilsētas ziņas

Pilsētas ziņas

28-07-2011

Radošās profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšana mākslas vidusskolas “Saules skola” modernizācijas projekta ietvaros


 

 

 

 

 

 

 

Mūsdienas izglītības kvalitātei katrā Eiropas valstī ir ļoti liela nozīme, it īpaši profesionālajā sfērā un radošajā industrijā. Produktu attīstība, uzņēmumu konkurētspēja ir cieši saistīti ar ieguldījumiem izglītības kvalitātē. Ja mēs vēlamies augsti attīstītu un radoši domājošo darba personālu profesionālajā jomā, tad jāpaaugstina profesionālās izglītības kvalitāte.

Saules skola ir viena no lielākajām Latgales profesionālās izglītības iestādēm, kur audzēkņi var iegūt profesionālo izglītību mākslas, fotomākslas, apģērbu dizaina, kokapstrādes un sietspiedes dizaina jomā.

             Pateicoties Eiropas Savienības Eiropas Reģionālajam Attīstības fondam, Daugavpils pašvaldībai radās iespēja mākslas vidusskolu “Saules skola” ēku, kura atrodas Saules iela 6/8,  renovēt un iegādāties modernu aprīkojumu 5 darbnīcām: foto un sietspiedes laboratorijas, apģērbu dizaina un koka izstrādājumu darbnīcas, informācijas tehnoloģiju kabinets.

                Saskaņā ar ēkas renovācijas tehnisko projektu, tā taps par skaistu un modernu 3 stāvu ēku, ko apliecina arī Saules skolas direktore Ilona Linarte – Ruža.

Ēkas rekonstrukcijas projekts veidots, izvērtējot pašreizējo ekonomisko situāciju, piesaistāmos ierobežotos finanšu līdzekļus, ēkas tehnisko novērtēšanu, arhitektūras plānošanas uzdevumu un skolas telpu vajadzības.

Rekonstrukcijas projekts paredz veikt rekonstrukcijas darbus divstāvu ēkas daļā, izbūvējot mansarda stāvu. Rekonstrukcijas galvenā ideja – atgriezt ēkas vēsturisko izskatu līdz 1940.gadam kaut vai tikai galvenajai fasādei. Rekonstrukcijas projekts paredz atjaunot ēkas galvenajā fasādē demontētos balkonus un portikus. Projekts paredz, pagalma pusē veidojot mansarda stāvu, izmantot mūsdienu materiālus, sienas veidot no keramikas blokiem ar apmetumu un krāsojumu, lieki nenoslogojot ārsienas. Ēkai nepieciešamo otro kāpņu telpu ar pacēlāju piebūvēt nojaucamajā vienstāvu daļā, kas varētu būt turpinājums nākošās ēkas rekonstrukcijas stadijai . Fasāžu krāsošanai kā pamattoni saglabāt dzelteno – saules krāsu. Logi un durvis galvenajā fasādē veidot no koka profiliem ar vēsturisko rūšu dalījumu un stikla paketēm. Labiekārtojuma izveidei paredzēti paši neatliekamie darbi, nomainot esošo asfalta segumu pret betona bruģakmeņu segumu, skvēra rekonstrukciju atstājot nākošai kārtai.

Darbs pie skolas renovācijas darbiem turpinās. Bija izsludināti konkursi uz renovācijas darbiem, kā arī aprīkojuma iegādi 5 darbnīcām: foto un sietspiedes laboratorijas, apģērbu dizaina un koka izstrādājumu darbnīcas, informācijas tehnoloģiju kabinets. Uz doto brīdi notiek konkursa rezultātu izvērtēšanas process.

Projekts tiek realizēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2007. – 2013. gada darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” apakšaktvitātes 3.1.1.1. „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” ietvaros.

Projekta kopējais finansējums ir 422 475 Ls, no tiem:

ERAF daļa 86% jeb 363 328 Ls.

Valsts līdzfinansējums 2,8% jeb 11 829 Ls

Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums 11.2% jeb 47 318 Ls

 

Informāciju  sagatavoja

Svetlana Voroņecka

Daugavpils pilsētas domes

Attīstības departamenta

eksperte projektu jautājumos

tālr. 65476067,  svetlana.voronecka@daugavpils.lv

 

 

 

 
Atpakaļ