Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pilsēta | Pilsētas ziņas

Pilsētas ziņas

28-07-2011

Apstiprināts detālplānojums Tūrisma un aktīvās atpūtas infrastruktūras izveide Jauno Stropu mikrorajonā


Ar Daugavpils pilsētas domes 14.07.2011 sēdes lēmumu Nr.337(16 §12) ir apstiprināta detālplānojuma “Tūrisma un aktīvās atpūtas infrastruktūras izveide Jauno Stropu mikrorajonā” redakcija par galīgo redakciju un izdota tā grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi kā saistošie noteikumi Nr.27 “Detālplānojuma “Tūrisma un aktīvās atpūtas infrastruktūras izveide Jauno Stropu mikrorajonā” grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.

Ar detālplānojumu var iepazīties Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā Raiņa ielā 28, Daugavpilī un www.daugavpils.lv

Tūrisma un aktīvās atpūtas infrastruktūras izveide Jauno Stropu mikrorajonā
Atpakaļ