Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pilsēta | Pilsētas ziņas

Pilsētas ziņas

28-08-2014

Latviešu valodas apguvi Daugavpilī atbalstīs valsts budžeta finansētas programmas īstenošana


Ar š.g. 1.augustu savu īstenojumu uzsāk Sociālās integrācijas fonda (SIF) administrētie projekti valsts budžeta finansētās programmas „Latviešu valodas apguve” ietvaros Latgales reģionā. Arī mācību centrs „BUTS”, kas sniedz izglītības pakalpojumus visā Latvijas teritorijā un kura viena no filiālēm atrodas Daugavpilī, īstenos projektu 8 izglītojamo grupu apmācībai,  lai kopumā 120 pieaugušajiem Latvijas iedzīvotājiem, kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda,  sekmētu valsts valodas apguvi vai pilnveidi, paaugstinot latviešu valodas prasmes par vienu pakāpi.

Apmācību procesā izglītojamie 3,5 mēnešos apgūs valsts valodu 100 stundu apjomā pamata (A līmeņa) un vidējā (B līmeņa) latviešu valodas apguves programmās, mācības noslēdzot ar gala pārbaudījumu. Tiem programmas dalībniekiem, kuri izteiks gatavību apmācību noslēgumā kārtot arī valsts valodas prasmes pārbaudi Valsts izglītības satura centrā, mācību centrs ”BUTS” paredz rīkot VISC izbraukuma eksamināciju.

Šī projekta ietvaros kā īpaši atbalstāma izvirzīta mērķa grupa – jaunieši vecumā līdz 25 gadiem, kuri nav ne skolēni, bezdarbnieki vai darba meklētāji, bet kuriem valsts valodas zināšanas arvien aktuālas turpmākas izglītošanās un nodarbinātības iespēju paplašinājumam, saskarsmei un komunikācijai.

No šī projekta īstenošanas sagaidāms, ka vismaz 80% izglītojamo būs paaugstinājuši valsts valodas prasmi par vienu pakāpi, gūstot gan pozitīvu izglītības pieredzi, gan saņemot valodas zināšanu apstiprinošu dokumentu.

Mācību centrs „BUTS” jau 11 gadus piedalās valsts budžeta programmas (2002 – 2014) „Latviešu valodas apguvei” īstenošanā Latvijas iedzīvotājiem, kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda. Tāpēc mācību programmā un izglītojamo zināšanu un mācību sasniegumu vērtēšanā iesaistītie pedagogi ir ne vien ar augstu kvalifikāciju pieaugušo izglītošanā valsts valodas apguvei, bet arī pieredzi latviešu valodas mācīšanā cittautiešiem.

SIA „BUTS” šobrīd Latvijā ir viena no lielākajām privātajām izglītības iestādēm, kas piedāvā plašas izglītības iespējas akreditētās profesionālās tālākizglītības, pilnveides izglītības programmās un neformālās izglītības programmās, tā tuvinot mērķi - sniegt kvalitatīvus izglītības pakalpojumus pēc iespējas tuvāk izglītojamo dzīvesvietām

Informācija sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu projektā „Latvijas valsts budžeta finansētā programma „Latviešu valodas apguve” LATGALES reģionā Identifikācijas Nr. 2014.LV/LV” (Līguma  ID Nr. 2014.LV/LV/1/2-4/13)

Par materiāla saturu atbild SIA „BUTS”                                                                                  
Atpakaļ