Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pilsēta | Pilsētas ziņas

Pilsētas ziņas

28-08-2014

Daugavpilī rekonstruē siltumtīklus Motoru un Valkas ielās


Daugavpilī sākušies darbi pašvaldības AS "Daugavpils siltumtīkli" īstenojamā ES Kohēzijas fonda (KF) atbalstītajā projektā "Siltumtīklu rekonstrukcija Valkas, Motoru un Ķieģeļu ielās, Daugavpilī", informē PAS "Daugavpils siltumtīkli" administrācija.

Patlaban darbi sākti projekta I posmā, kas paredz nomainīt 444,5 metrus siltumtīklu cauruļvada Motoru ielā, no NB-10 līdz K-6-7, un III posmā, kas paredz veco siltumtīklu demontāžu un jaunu siltumtīklu būvniecību Valkas ielā, no Lielā Dārza un Valkas ielu krustojuma līdz VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" siltummezglam.Būvdarbus Motoru ielā veic Daugavpilī reģistrētā SIA "Lagron", bet Valkas ielā - Rīgā reģistrētā SIA "Latenergoprojekts".

Rekonstruējamais virszemes siltumtīklu cauruļvads Motoru ielā būvēts 1995.gadā un patlaban ir visai bēdīgā stāvoklī. Savukārt virszemes siltumtīklucauruļvada posms Valkas ielā ir būvēts 1984.gadā un ir gan morāli, gan tehniski novecojis. Rekonstrukcijas gaitā siltumtrases posms tiks optimizēts un saīsināts līdz 223 metriem.

Projekta II posmā paredzēts rekonstruēt 473,93 metrus siltumtīklu cauruļvada no katlu mājas „Kalkūni” Ķieģeļu ielas 23 līdz dzīvojamajām mājam Ķieģeļu ielā 4 un 5. Būvdarbus šajā posmā veiks SIA "Latenergoprojekts". Darbu realizācija tiks uzsākta septembrī.

Būvuzraudzību projektā nodrošina pilnsabiedrība „IN PRO”.

Virszemes cauruļvadu nomaiņa, ieguldot tos zemē, ļaus būtiski samazināt siltuma zudumus minētajos siltumtrašu posmos. Projekta realizācijas rezultātā siltumenerģijas zudumi rekonstruētajos siltumtrašu posmos samazināsies par 1891,85 MWh/gadā. Tādējādi samazināsies gan siltumenerģijas ražošanai nepieciešamā kurināmā un elektroenerģijas daudzums, gan arī ietekme uz vidi - samazināsies kaitīgo emisiju (CO2, NOx, CO) apjoms atmosfērā. Tāpat projekta realizācija ļaus uzlabot dzīves kvalitāti pilsētā, vairos pilsētas un reģiona pievilcību, tādejādi veicinot līdzsvarotu visas valsts teritorijas attīstību.

Realizējot projektu, tiek turpināta un tuvināta mērķim realizējamā siltumtīklu rekonstrukcijas plānveida programma, kas paaugstinās siltumapgādes pārvades sistēmas energoefektivitāti, ļaus samazināt siltuma piegādes un sadales zudumus atbilstoši mūsdienu tehniskajam prasībām, panākot kurināmā, elektroenerģijas, ūdens un citu izejvielu patēriņa samazināšanos.

Projekts "Siltumtīklu rekonstrukcija Valkas, Motoru un Ķieģeļu ielās, Daugavpilī" tiek realizēts darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" aktivitātē "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai". Tā kopējās izmaksas ir EUR 395`040.96 bez PVN, no kuriem ES KF līdzfinansējums sastāda 40% no attiecināmam izmaksām.

 
Atpakaļ