Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pilsēta | Pilsētas ziņas

Pilsētas ziņas

02-07-2014

AS ‘’Daugavpils satiksme’’ plāno slēgt tramvaju vagonu iegādes līgumu ar Krievijas Atklāto akcionāru sabiedrību ,,Nacionālā Kontraktu Korporācija’’.


AS ‘’Daugavpils satiksme’’ plāno slēgt tramvaju vagonu iegādes līgumu ar Krievijas  Atklāto akcionāru sabiedrību ,,Nacionālā Kontraktu Korporācija’’.

Atklātā konkursa ,,Tramvaju vagonu iegāde ERAF projekta ,,Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija’’ ietvaros’’, identifikācijas numurs ASDS/2014/02/ERAF ietvaros iepriekš minētās sabiedrības piedāvājums bija ar zemāko cenu un tika atzīts atbilstošs tehniskās specifikācijas prasībām.

Beidzoties sūdzību iesniegšanas termiņam, AS ‘’Daugavpils satiksme’’ ir atļauts slēgt līgumu.

Līgumcena ‘’A’’ un ‘’B’’ daļai (bez PVN 21%)  6 496 000,00 EUR.

Atbilstoši līguma nosacījumiem, līguma izpildes laiks ir 8 mēneši no līguma noslēgšanas dienas. Pirmā piegāde plānota jau septembrī.

12 tramvaju vagonu iegāde notiek ERAF projekta „Daugavpils pilsētas tramvaju transporta  infrastruktūras renovācija’’ Nr. ietvaros. 

83,11 % no projekta attiecināmajām izmaksām tiks līdzfinansētas no ES Reģionālā attīstības fonda līdzekļiem.

 

AS ‘’Daugavpils satiksme’’ S.Šņepste 29342260

 
Atpakaļ