Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pilsēta | Pilsētas ziņas

Pilsētas ziņas

31-01-2014

Turpinās projekta Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības realizācija


Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas, ko līdzfinansē ES, projekta „Trešais solis Eiroreģiona „Ezeru zeme” stratēģijai – kopīgas nākotnes plānošanas ilgtspējīgai sociālajai un ekonomiskajai attīstībai Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas teritorijas” ietvaros no 21.-24. janvārim 2014.gada seši attīstības plānošanas speciālisti no Latgales reģiona pašvaldībām (t.sk. no Daugavpils pilsētas) piedalījās stažēšanās programmā Baltkrievijā.

 Stažēšanas mērķis: iepazīties ar kaimiņvalstu pašvaldību darbu, paātrināt divpusējo un trīspusējo projektu izstrādi, kā arī palielināt kopīgu pasākumu apjomu un kvalitāti.

Stažešanas programmas dalībnieki satikās ar plānošanas speciālistiem, apmeklēja sociālos, veselības aprūpes iestādes un kultūras mantojuma objektus vairākās Baltkrievijas pilsētās (Braslava, Glubokoje, Postavi, Novopolocka).

Kopumā stažēšanās programmā dalību ņems 28 speciālisti no Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas.

Projektu plānots pabeigt 2015. gada 30. augustā.

Projekta plānotās kopējās izmaksas: EUR 299 880,6

ENPI finansējums – EUR 269 892,5

Nacionālais finansējums EUR 29 988,06

 

Ilze Stabulniece

Projekta vadītāja

Eiroreģions „Ezeru zeme”

Tel. +371 29 47 26 38

Fax: +371 656 222 66

www.ezeruzeme.lv
Atpakaļ