Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pilsēta | Pilsētas ziņas

Pilsētas ziņas

31-05-2011

Darba devēju konfederācijas vadītāji ar Domes priekšsēdētāju Žannu Kulakovu apsprieda ekonomiskās attīstības iespējas


31. maijā Daugavpili apmeklē Latvijas Darba devēju konfederācijas vadība. Vizīte sākās Daugavpils Domē, kur notika tikšanās ar Domes priekšsēdētāju Žannu Kulakovu.

Sarunā piedalījās arī Domes Biznesa attīstības nodaļas vadītājs Vladimirs Nadeždins. Daugavpils Domes priekšsēdētāja izteica gandarījumu par šo tikšanos, jo abām pusēm ir kopīgi mērķi, tāpēc Daugavpils ir atvērta sadarbībai. Žanna Kulakova informēja par pašvaldības darba aktualitātēm uzsverot uzņēmējdarbības attīstību. Viņa pastāstīja par Trīspusējās koordinācijas padomes darbību, izveidoto uzņēmēju reģistru, par darbu pie uzņēmēju kataloga izveides un pašvaldības atbalstu uzņēmēju dalībai dažādās izstādēs.

Tikšanās laikā tika diskutēts par nepieciešamību veikt darba devēju  aptauju, lai noskaidrotu, kādas specialitātes reāli ir nepieciešamas darba tirgū, lai arodskolas un augstskolas uz to varētu orientēties. Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore Elīna Egle atzina, ka šobrīd nav dialoga starp mācību iestādēm un uzņēmējiem, tāda dialoga trūkums ir arī starp pašiem uzņēmējiem.  Elīna Egle informēja Domes priekšsēdētāju par darbu, ko konfederācija veic ar pašvaldībām un valdību. Jau rīt, 1. jūnijā tiks pārslēgts līgums ar Latvijas Lielo pilsētu asociāciju, lai aktivizētu sadarbību un attīstītu pilsētu potenciālu.

Tikšanās laikā tika runāts par uzņēmēju iesaistīšanos ES projektos, par investīciju piesaisti- gan ES, gan privāto investīciju. Daudz tika runāts par darba spēka problēmām un iedzīvotāju masveidīgu emigrāciju un daudzām citām tēmām, kas varētu veicināt ekonomisko izaugsmi.

 

Informāciju sagatavoja Domes preses sekretāre Līga Korsaka.
Atpakaļ