Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pilsēta | Pilsētas ziņas

Pilsētas ziņas

26-06-2013

Paziņojums par būvniecības ieceri „Apbedīšanas pakalpojumu komplekss Siguldas iela 16B , Daugavpilī” būvniecības ieceri


SIA „Rituāls D” reģ. Nr LV41503030239 , juridiskā adrese Lielā Dārza iela 61 , Daugavpilī, tālr. 65433388, nodod publiskai apspriešanai būvniecības ieceri „Apbedīšanas  pakalpojumu komplekss Siguldas iela 16B , Daugavpilī”.

Projektētājs – SIA „LK Projektu grupa” , reģ. Nr 41503032437 , Raiņa iela 10-1 , Daugavpils , tālr. 65454116

Informatīvie materiāli no 25.06.2013 līdz 25.07.2013 apskatāmi Daugavpils pilsētas domes telpās , Daugavpilī , Kr. Valdemāra ielā 1, tālr. 65404344 , un Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas  un būvniecības departamenta telpās Raiņa ielā 28 , Daugavpilī, tālr. 65457160 , darba dienās darba laikā , Daugavpils pilsētas domes interneta mājas lapā www.daugavpils.lv , sadaļā Publiskā/sabiedriskā apspriešana.

Būvniecības ieceres prezentācija notiks 11.07.2013. plkst. 17.00 Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas  un būvniecības departamenta telpās Raiņa ielā 28 , 3.stāvā.

Atsauksmes iesniedzmas  līdz 25.07.2013. Daugavpils pilsētas domes Informācijas centrā Kr. Valdemāra ielā 1, tālr. 65404344 , Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas  un būvniecības departamentā Raiņa ielā 28 , 3.stāvā.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu  apkopošanas  Pilsētplānošanas un būvniecības departaments virzīs jautājumu izskatīšanai Daugavpils pilsētas domes sēdē. Tālrunis uzziņām 65407780.

 

 
Atpakaļ