Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pilsēta | Pilsētas ziņas

Pilsētas ziņas

31-05-2013

PAZIŅOJUMS PAR „MAZĀ DĀRZA UN A. PUMPURA IELU POSMĀ NO BAUSKAS IELAS LĪDZ STRĀDNIEKU IELAI REKONSTRUKCIJA DAUGAVPILĪ” BŪVNIECĪBAS IECERI


Publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par Mazā Dārza un A. Pumpura ielu posmā no Bauskas ielas līdz Strādnieku ielai rekonstrukciju Daugavpilī.

Būvniecības ieceres ierosinātājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr.90009547852, juridiska adrese Saules iela 5A, Daugavpils, LV-5401, tālr.65476322, kont.pers. Vadims Semoņenko, tālr. 65476475, e-pasts vadims.semonenko@daugavpils.lv.

Projektētājs: SIA „Cerva”, reģ.Nr.LV41503050131, juridiska adrese Rīgas iela 70A-7, Daugavpils, LV-5401, tālr.29113332, kont.pers. Tatjana Borovkova, e-pasts cerva@inbox.lv

Informatīvie materiāli par būvniecības ieceri apskatāmi no 31.05.2013 līdz 01.07.2013 Daugavpils pilsētas domes telpās, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, tālr.65404344, un Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta telpās Raiņa ielā 28, Daugavpilī, tālr.65457160, darba dienās darba laikā, Daugavpils pilsētas domes interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā Publiskā/sabiedriskā apspriešana.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas minētajā laikā – Daugavpils pilsētas domes informācijas birojā, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, tālr. 65404344, vai Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, tālr. 65457160, darba dienās darba laikā.

Būvniecības ieceres prezentācija notiks 13.06.2013, plkst.1630, Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta telpās Raiņa ielā 28, Daugavpilī.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Pilsētplānošanas un būvniecības departaments jautājumu gatavos izskatīšanai Daugavpils pilsētas Domes sēdē. Tālr. uzziņām 65457160.

 
Atpakaļ