Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pilsēta | Pilsētas ziņas

Pilsētas ziņas

29-06-2012

Par Romas katoļu baznīcas būvniecību Nometņu ielā 99, Ruģeļu mikrorajonā, Daugavpilī (kadastra Nr.0500 021 0803)


Romas katoļu baznīcas Rēzeknes-Aglonas diacēze, reģistrācijas Nr.90000519196, juridiskā adrese Latgales iela 88, Rēzeknē, paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti būvniecības ieceres vizuālie materiāli Romas katoļu baznīcas būvniecībai Nometņu ielā 99, Daugavpilī (kad.Nr. 0500 021 0803)

Projektētājs – SIA “Rēzeknes būvprojekts”, reģistrācijas Nr.LV42403019677, juridiskā adrese Zemnieku iela 16a-2a, Rēzekne, LV-4601, tālrunis 64633886, e-pasts – rezbp@inbox.lv.

Informatīvie materiāli no 2012.gada 29.jūnija līdz 2012.gada 30.jūlijam apskatāmi Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Daugavpilī, Raiņa ielā 28 un Daugavpils pilsētas domē - 2.stāvā, Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, darba dienās darba laikā, un interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā Publiskā/sabiedriskā apspriešana, tālrunis 65457160

Atsauksmes iesniedzamas līdz 2012.gada 30.jūlijam plkst.18.00 Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Daugavpilī, Raiņa ielā 28 un Daugavpils pilsētas domē - 1.stāvā, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, darba dienās darba laikā.

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums notiks 2012.gada 12.jūlijā Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Daugavpilī, Raiņa ielā 28, plkst.16.30.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Pilsētplānošanas un būvniecības departaments jautājumu virzīs izskatīšanai Daugavpils pilsētas domē, tālrunis 65457160.
Atpakaļ