Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pilsēta | Pilsētas ziņas

Pilsētas ziņas

29-06-2012

Pašvaldība cer, ka apsaimniekotājam un ēku īpašniekam izdosies atrisināt Cēsu ielas 20a un 22 problēmas


28. jūnijā Daugavpils Domē notika sanāksme. Tās uzdevums bija atrisināt esošo problēmu. Lieta ir apstāklī, ka ar 1. jūliju šo māju iedzīvotāji var palikt bez elektrības. Ēku apsaimniekotājs SIA „Pilots Ltd” un tiesiskais valdītājs Valsts privatizācijas aģentūra līdz šim nav pārņēmuši pakalpojuma sniegšanu no Valsts tehnikuma un nav slēguši līgumu ar „Latvenergo”. Valsts tehnikums ir paziņojis, ka ar 1. jūliju pārtrauc sniegt šos pakalpojumus, jo tā nav tehnikuma funkcija.

Sanāksmē Domē piedalījās apsaimniekotāja „Pilots Ltd”, „Latvenergo”, Valsts tehnikuma un iedzīvotāju pārstāvji. Privatizācijas aģentūras pārstāvji neieradās. Daugavpils Dome vairakkārt rakstīja aģentūrai, aicināja uz dialogu, bet arī šoreiz, kad vajadzēja lemt par aģentūras īpašuma likteni neviens no pārstāvjiem tā arī neieradās.

Sanāksmi vadīja Domes izpilddirektors Andrejs Kursītis.

Pašvaldība šo problēmu sāka risināt pagājušā gada novembrī, kad pārņēma īpašumu Cēsu ielā 20 no Izglītības un zinātnes ministrijas. Tad sāka rūpīgi pārbaudīt esošo situāciju.  Noskaidrojās, ka nepieciešama elektropadeves sistēmu rekonstrukcija, lai veiktu uzskaiti katram objektam atsevišķi. Jo līdz tam no vienas apakšstacijas elektroenerģiju saņēma daudzi lietotāji. Dome šos darbus veica, tagad ir iespējama atsevišķa pieslēgšana katrai ēkai.

Dome, zinot esošo situāciju, veica nepārtrauktu saraksti ar ieinteresētajām pusēm, notika tikšanās, bet rezultāts netika panākts.  Domes vadība,  izpilddirektors izteica satraukumu par situāciju, jo pašvaldības rūpe ir iedzīvotāju labklājība un pakalpojumu pieejamība. Diemžēl, esošajā situācijā pašvaldība nav tiesīga risināt šo jautājumu, jo nav ēku īpašniece. Pašvaldība ir uzņēmusies starpnieka lomu un aicina puses ātri pieņemt lēmumu un rīkoties.

Šī situācija ilgst jau kopš 1984. gada, kad likvidēja koloniju, bet īpašuma lietas netika sakārtotas.  Valsts tehnikuma direktore Brokānes kundze skaidroja, ka vairakkārt ir saņemti aizrādījumu par to, ka tiek veiktas tehnikumam neraksturīgas funkcijas. Iedzīvotāji maksāja tehnikumam, bet tehnikums „Latvenergo”. Tagad Valsts tehnikums šo absurdo situāciju vēlas likvidēt. Tehnikuma pārstāvji informēja par vēstuli no Privatizācijas aģentūras, kur skaidri norādīts- apsaimniekotājam pārņemt šo funkciju no tehnikuma un slēgt līgumu ar „Latvenergo”.

Latvenergo pārstāvji uzskata, ka iedzīvotāji ir ķīlnieki un vēlas šo problēmu atrisināt. Sanāksmes laikā bija skatīta iespēja slēgt individuālus līgumus par jauna pieslēguma veikšanu, bet tie ir lieli izdevumi iedzīvotājiem, kas mērāmi vairākos simtos latu.

Iedzīvotāji ir sašutuši, jo apsaimniekotāja „Pilots Ltd” pārstāvji nav snieguši viņiem informāciju, cilvēki ir nostādīti fakta priekšā. Pēdējo iedzīvotāju sapulci apsaimniekotājs rīkoja 2009. gadā.

Andrejs Kursītis uzsvēra, ka Dome savas saistības ir izpildījusi, izdarīts viss, lai veiktu pieslēgumus, tāpēc aicināja namu apsaimniekotāja „Pilots Ltd” vadītāju Vladislavu Dolģileviču steidzami pārņemt šo pakalpojumu no Valsts tehnikuma un slēgt līgumu ar „Latvenergo”. Dzīvojamo  māju valdītājam VAS Privatizācijas  aģentūra kam ir  par pienākumu pārvaldīt , apsaimniekot šīs  dzīvojamās mājas nepieļaut elektroenerģijas atslēģšanu, un nekavejoties risināt šo jautājumu ar saistītajām institūcijām.

Daugavpils Dome sekos situācijai, lai 33 dzīvokļu īpašnieki nepaliktu bez elektrības. „Latvenergo” pārstāvji apsolīja ziņot pašvaldībai par esošo situāciju 29. Jūnijā.

Informāciju sagatavoja Domes preses sekretāre Līga Korsaka.
Atpakaļ