Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pilsēta | Pilsētas ziņas

Pilsētas ziņas

04-06-2012

VARAM valsts sekretārs A. Antonovs iepazinās ar situāciju Daugavpilī un Latgalē kopumā


1.jūnijā Daugavpili apmeklēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) valsts sekretārs Aleksandrs Antonovs. Tā bija viņa pirmā reģionālā vizīte, kuras mērķis iepazīties ar situāciju Latgalē. Viņš apmeklēja arī Rēzekni.

Daugavpilī Aleksandrs Antonovs tikās ar Domes priekšsēdētāju Žannu Kulakovu un Attīstības departamenta vadītāju Dainu Krīviņu. Sarunā piedalījās Latgales plānošanas reģiona administrācijas vadītāja Iveta Maļina- Tabūne un Latgales reģiona attīstības aģentūras direktors Māris Bozovičs.  Saruna galvenā tēma bija par pašvaldībai aktuāliem un nozīmīgiem attīstības plānošanas jautājumiem, īpašu uzmanību pievēršot struktūrfondu apguvei nākamajā plānošanas periodā, kā arī Latgales reģiona attīstības plānā iekļautajiem pasākumiem situācijas uzlabošanai reģionā

Daugavpils Domes vadība izklāstīja pilsētas redzējumu sakarā ar struktūrfondu sadali un Daugavpilī plānotajiem projektiem .Antonova kungs velējās uzzināt pašvaldības vajadzības, jo šobrīd notiek Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.g. izstrāde, notiek struktūrfondu plānošana. 

Runājot par Latgales attīstību un reģiona nākotni, Aleksandrs Antonovs uzsvēra uzņēmējdarbības atbalstīšanas nepieciešamību. Ministru kabinets ir apstiprinājis Latgales reģiona rīcības plānu 2012.- 2013. gadam. Plāna realizācijai no valsts paredzēti 85 milj. lati. Antonova kungs skaidroja, ka šī nauda netiks dalīta vienmērīgi. Valsts gatava atbalstīt uzņēmējdarbību Latgalē, vienīgi bizness, kas saistīts ar tabaku, alkoholu un azartspēlēm netiks atbalstīts. Antonova kungs uzskata, ka uzņēmējiem jābūt aktīviem, jānāk ar savām idejām, kuras vērtēs kopā.

VARAM uzdevums ir nodrošināt, lai valsts piešķirtā nauda tiktu izlietota efektīvi.

A. Antonovs cer, ka izstrādātais plāns tiks realizēts veiksmīgi un dos gaidītos rezultātus- Latgales reģiona attīstību.

 

Informāciju sagatavoja Daugavpils Domes preses sekretāre Līga Korsaka.
Atpakaļ