Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pilsēta | Pilsētas ziņas

Pilsētas ziņas

31-05-2012

Būvniecības līguma noslēgšana projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” ietvaros


Šī gada 31.maijā, Daugavpilī, starp SIA „Daugavpils ūdens” (Pasūtītājs) un SIA „YIT Celtniecība” (Uzņēmējs) tika parakstīts projektēšanas un būvdarbu līgums „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Daugavpils pilsētas Grīvas un Niderkūnu rajonā (sistēmas 2, 3, 4, 5)”. Līgums tiks īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” ietvaros.

 

 

Līguma ietvaros paredzēts izbūvēt ap 12 km jaunu ielas ūdensapgādes tīklu (2,6 km - Niderkūnos un ap 9,5 km – Grīvā) un ap 11 km pašteces kanalizācijas tīklu un spiedvadu Grīvas mikrorajonā. Paplašinātu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu drošai darbībai šajos mikrorajonos būs nepieciešams izbūvēt arī 4 jaunas, pilnīgi aprīkotas kanalizācijas sūkņu stacijas (KSS) un rekonstruēt esošo cauruļvadu dažus posmus.

 

Šī līguma ietvaros paredzēto darbu apjomu (Uzņēmēja uzdevums - gan projektu izstrādāšana, gan būvniecības darbu izpilde) nepieciešams pabeigt 24 mēnešu laikā (sākot no līguma parakstīšanas datuma). Kopēja līguma summa (arPVN) ir 2 613 242, 01 Ls.

 

Projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī,IIIkārta” ar kopējo vērtību 15 milj. Ls (arPVN), no kuriem 10,3 milj. Ls ir Kohēzijas fonda līdzekļi, tiek realizēts Daugavpilī līdz 2015.gadam ar mērķi sakārtot pilsētas ūdenssaimniecības sistēmu atbilstoši LR un ES likumdošanas prasībām un nodrošināt centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu pieejamību pilsētas iedzīvotājiem. Galvenās aktivitātes -  ap 90 km ūdensvada un kanalizācijas tīklu, 18 kanalizācijas sūkņu staciju, maģistrālo cauruļvadu izbūve un rekonstrukcija  7 pilsētas mikrorajonos. Visu paredzēto būvdarbu apjomu plānots realizēt 6 būvlīgumu ietvaros (uz doto brīdi, ieskaitot augstāk minēto, jau noslēgti 2 būvlīgumi, kā arī  projekta inženieruzraudzības līgums).

 

Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī,IIIkārta” īstenošanas rezultātā  uzlabosies dzīves kvalitāte, tiks izveidoti apstākļi teritorijas attīstībai, samazināsies ūdens zudumi, iespējamais augsnes piesārņojums un notekūdeņu infiltrācija, tiks atrisināta kanalizācijas sistēmas applūšanas problēma lietusgāžu laikā.

 

Sīkākai informācijai:

A.Semjonovs,

SIA”Daugavpils ūdens” attīstības nodaļas vadītājs

tālr.654 47815

______________________________________________________________________________

 

 projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī,IIIkārta” līdzfinansē Eiropas  Savienība.

 

FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA „DAUGAVPILS ŪDENS”.

 

PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās VADĪBas uzraudzību NODROŠINA lr viDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

 

Ieguldījums Tavā nākotnē!
Atpakaļ