Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pilsēta | Pilsētas ziņas

Pilsētas ziņas

31-03-2011

Sāks izstrādāt pilsētas attīstības programmu 2015.-2021. gadam


31. martā Domes sēdē deputāti apstiprināja lēmumu par Daugavpils pilsētas attīstības programmas 2015.-2021. gadam izstrādes uzsākšanu.

Atbildīgais par programmas izstrādāšanu ir Domes izpilddirektors. Programmā tiks noteikts rīcību kopums pašvaldības ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai. Attīstības programmas 1. redakcijai jābūt gatavai 2013. gada augustā. Programmas publiskā apspriešana plānota 2014. gada sākumā. Programmas gala redakciju plānots apstiprināt 2014. gada pavasarī.

 

Informāciju sagatavoja Domes preses sekretāre L. Korsaka.
Atpakaļ