Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pilsēta | Pilsētas ziņas

Pilsētas ziņas

28-04-2012

Sludinājums


Pašvaldības akciju sabiedrība “Daugavpils siltumtīkli” izsludina iepirkumu par tiesībām veikt projekta „Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija Jaunbūves (Liepājas ielā) un Vecstropu mikrorajonos, Daugavpilī” būvuzraudzību. Projekts tiks realizēts ar ES Kohēzijas fonda līdzfinansējumu.

 

 

  1. Iepirkuma  priekšmets:

Siltumtīklu un siltumkameru būvniecības būvuzraudzība saskaņā ar  SIA „C PROJEKTI” izstrādāto tehnisko projektu „Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija Jaunbūves (Liepājas ielā) un Vecstropu mikrorajonos, Daugavpilī”.

Projektu realizēs PAS „Daugavpils siltumtīkli” 2007-2013.g. darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.5.2.1.1.apakšaktivitātes „Pasākumi centralizētas siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” realizācijas ietvaros (līgums par projekta īstenošanu Nr. L-PCS-12-0028).

 

  1. Paredzamais darbu izpildes laiks – 2012.gada jūnijs – septembris.

 

3. Iepirkuma nolikums būs pieejams sākot ar 2012.gada 2.maiju. To var saņemt elektroniskā veidā iepriekš nosūtot uz PAS „Daugavpils siltumtīkli” elektronisko pastu lana.dsiltumtikli@ltk.lv pieprasījumu ar sekojošo informāciju:

            a. pretendenta nosaukums;

            b. reģistrācijas numurs;

            c. juridiskā adrese;

            d. tālruņa un faksa numurs;

            e. e-pasts;

            f. kontaktpersonas vārds un uzvārds.

 

 4. Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu līdz 2012.gada 21.maijam

 plkst.10:00. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Iepirkums: projekta „Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija Jaunbūves (Liepājas ielā) un Vecstropu mikrorajonos, Daugavpilī” būvuzraudzība”, neatvērt līdz 2012.gada 21.maijam plkst.10.00”.

 

 5. Piedāvājumam jābūt spēkā ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

 

6. Papildinformācija pa tālr. 65407543, 65407554.
Atpakaļ