Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pilsēta | Pilsētas ziņas

Pilsētas ziņas

30-03-2012

Atgādinājums amatpersonām!


Valsts amatpersonām kārtējā gada deklarācija par 2011.gadu jāiesniedz līdz 2012.gada 2.aprīlim

 

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka saskaņā ar likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteikto valsts amatpersonām kārtējās valsts amatpersonu deklarācijas par 2011.gadu jāiesniedz VID līdz 2012.gada 2.aprīlim ieskaitot. Gadījumos, ja ir nozaudēts identifikators, parole vai paraksts, aicinām laikus informēt par to VID speciālistus.

 

Valsts amatpersonas deklarāciju, ko iesniedz, beidzot pildīt amata pienākumus, jāiesniedz VID divu mēnešu laikā, skaitot no dienas, kad persona (ja tā valsts amatpersonas amatu ieņēmusi ilgāk par trim mēnešiem) pārtraukusi pildīt valsts amatpersonas amata pienākumus.

Arī šogad saskaņā ar grozījumiem likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā", kas stājās spēkā 2010.gada 1.janvārī, valsts amatpersonām deklarācijas VID jāiesniedz elektroniskā veidā, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu.

Gadījumos, ja ir nozaudēts identifikators, parole vai paraksts, aicinām laikus informēt par to VID, zvanot uz tālruņiem, kas norādīti VID mājaslapā www.vid.gov.lv sadaļā Kontakti/Informatīvie tālruņi/Valsts amatpersonām, vai uz VID Informatīvo tālruni 1898, izvēloties tēmu „Nodokļi, Elektroniskās deklarēšanas sistēma”.

Saskaņā ar VID rīcībā esošo informāciju kārtējās valsts amatpersonu deklarācijas par 2011.gadu ir jāiesniedz 55 099 valsts amatpersonām, taču uz šo brīdi ir saņemtas 45 158 kārtējās valsts amatpersonu deklarācijas par 2011.gadu jeb 82% no kopējā iesniedzamo deklarāciju skaita.

VID atgādina, ka iesniegtās deklarācijas var precizēt, rakstveidā vēršoties VID un pamatojot precizējumus ne vēlāk kā mēneša laikā pēc deklarācijas publicējamās daļas publicēšanas elektroniskā veidā VID mājas lapā esošajā VID publiskojamo datu bāzē.

Plašāka informācija par valsts amatpersonu deklarāciju iesniegšanu pieejama VID mājas lapā  www.vid.gov.lv, sadaļā Noderīgi/Informācija valsts amatpersonām.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām valsts amatpersonas zvanīt uz VID Informatīvo tālruni 1898 vai konsultēties klātienē pie VID Nodokļu pārvaldes Valsts amatpersonu datu administrēšanas daļas speciālistiem.

 

30.03.2012.

 

VID Sabiedrisko attiecību daļa

(tel. 67028691, 67028695, 26558389)
Atpakaļ