Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pilsēta | Pilsētas ziņas

Pilsētas ziņas

04-10-2018

Iepazīstot satelītu datu iespējas, Cēsīs, Rīgā un Liepājā iesildīsies hakatonam «Copernicus Hackathon and Climathon Riga 2018»


2018. gada 3. oktobrī – Gatavojoties  starptautiskajam 24 stundu hakatonam «Copernicus Hackathon and Climathon Riga 2018», 17. oktobrī Rīgā, RISEBA, Meža ielā 1, korpuss 6, notiks iesildīšanās pasākums – praktisks seminārs, vairojot izpratni par satelītu datu izmantošanas iespējām.

 

24 stundu hakatons sāksies 26. oktobrī sāksies Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Dizaina fabrikā vienlaikus ar vēl 100 pilsētām pasaulē. Tā laikā starpdisciplinārām komandām, atsaucoties vairāku Latvijas pašvaldību izaicinājumiem, būs jāpiedāvā risinājumi pilsētu viedai un klimatam draudzīgai pārvaldīšanai, izmantojot «Copernicus» satelītu datu iespējas.

 

«Pēdējo desmit gadu laikā brīvi pieejami satelītu dati piegādā apjomīgu informācijas bāzi, ko iespējams pielietot dažādu jomu attīstīšanā. Teju ik dienu vairāki orbītā ceļojoši satelīti  ievāc datus par Zemi un piegādā informāciju dažādās izšķirtspējās, tajā skaitā par vidi Latvijā. Tas ir resurss, lai iegūtu informāciju par norisēm uz sauszemes, saldūdeņos un jūrā, kā arī par atmosfēru un tajā notiekošajiem procesiem. Šādas informācijas pieejamība nodrošina iespēju veikt efektīvāku Latvijas vides un dabas resursu analīzi, plānošanu un monitoringu, tādējādi pieņemt gudrus un ilgtspējīgus teritorijas apsaimniekošanas lēmumus,» norāda attālās izpētes eksperts un Vides risinājumu institūta pētnieks Agris Brauns.

 

Viņš būs viens no ekspertiem, kurš nedēļu pirms hakatona «Copernicus Hackathon and Climathon Riga 2018» iesildīšanās pasākumā dalīsies ar teorētiskām un praktiskām zināšanām par «Copernicus» satelītu datiem, to pieejamību, datu apstrādes rīkiem, iespējām kombinēt satelītdatus ar citiem atvērtajiem datiem, kā arī iepazīstinās ar veiksmīgiem datu izmantošanas piemēriem. Pasākumā būs iespējams gūt zināšanas arī par mūslaiku un nākotnes pilsētvides izaicinājumiem klimata pārmaiņu kontekstā. Pasākuma dalībnieki saņems «Copernicus Academy» sertifikātu, kas apliecinās lekcijās un darbnīcās iegūtās zināšanas un prasmes.

 

Pieteikties dalībai iesildīšanās pasākumā iespējams https://ej.uz/pre-seminars.

 

16. oktobrī iesildīšanās pasākums notiks arī Cēsīs, bet 18. oktobrī - Liepājā.

 

Hakatons notiks «Copernicus Hackaton» un Eiropas Inovāciju un tehnoloģijas institūta klimata zināšanu un inovāciju kopienas «Climate-KIC» programmās, to organizē Vides risinājumu institūts (VRI) un RTU Dizaina fabrika. RTU ir «Climate-KIC» pārstāvis Latvijā. «Copernicus» ir lielākā Zemes novērošanas programma pasaulē, tajā ir izveidota «Sentinel» satelītu flote. Tā nodrošina brīvpieejas optiskos, radara datus un aktuālu informāciju par sauszemes, saldūdeņu, jūras un okeānu ekosistēmām. Hakatona dalībniekiem būs pieeja «Copernicus» satelītu un citiem brīvpieejas datiem. VRI ir «Copernicus Relay» un «Copernicus Academy» tīklu pārstāvis Latvijā.

 

Papildu informāciju:

Santa Krastiņa,

Climate-KIC HUB Latvia

Projektu vadītāja

E-pasts: Santa.Krastina@rtu.lv

 

Informāciju sagatavoja:

Lāsma Vaivare,

RTU Sabiedrisko attiecību departamenta

projektu vadītāja

Tālr. 67089312, 26597739

E-pasts: Lasma.Vaivare@rtu.lv

 
Atpakaļ