Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pilsēta | Pilsētas ziņas

Pilsētas ziņas

31-08-2018

EUCIDIN projekta ietvaros Valensijā (Spānijā) bija iespēja piedalīties vairākās konferencēs par imigrantu un bēgļu integrācijas tēmu


Valensijā (Spānijā) tika organizēta virkne starptautisku konferenču par imigrantu un bēgļu integrāciju projekta „EU city digital strategies for immigrants integration” EUCIDIN (“ES pilsētu digitālās stratēģijas imigrantu integrācijai”) ietvaros, kurā piedalījās 9 partneri no 5 dažādām valstīm: Latvijas, Rumānijas, Grieķijas, Spānijas un Itālijas.

Eiropas Savienības EUCIDIN projekta galvenā uzmanība ir vērsta uz digitālu rīku izmantošanas attīstīšanu patvēruma meklētāju integrācijai un pētījumam, kā digitālās iekļaušanas centieni ietekmē šos cilvēkus. Tā rezultātā ir jārisina problēma integrēt imigrantus un bēgļus, veicinot nodarbinātību un pašnodarbinātību. Šajā nolūkā projekts atbalsta pilsētas, kurās tiek izstrādātas e-iekļaušanas stratēģijas, kuru mērķis ir mazināt digitālās plaisas un līdz ar to veicināt iekļaušanas centienus.

Šo tikšanos organizēja "Finnova Foundation", Eiropas organizācija inovāciju finansēšanai Briselē, kas darbojas kā novatorisku iniciatīvu veicinātājs Eiropā IKT jomā, atjaunojamo enerģijas avotu, atkritumu un ūdens resursu pārvaldības jomā, inteliģentas un ilgtspējīgas pilsētas, tūrisma , veselības, uzņēmējdarbības un nodarbinātības jomā. “Finnova Foundation” galvenā pārvalde ir Valensijā, kā arī pārstāvniecības Madridē, Barselonā, Seviljā, Bilbao (Spānijā). Šīs projekta tikšanās ietvaros “Finnova Foundation” sadarbojās ar Valensijas Politehnisko universitāti un Valensijas Universitāti, kur norisinājās projekta aktivitātes.  

EUCIDIN projekta partneriem bija iespēja tikties ar  dažādām Valensijas apvienībām un organizācijām, kas strādā imigrācijas, integrācijas un palīdzības sniegšanas jomā bēgļiem, piemēram, Asociación Civil Jarit, Amnesty International Valencia, Fundación por la Justicia un Fundación Emplea. “Finnova Foundation” rīkoja arī semināru, kurā dalījās ar jaunumiem par Eiropas fondiem un programmām, lai veicinātu Eiropas partneru meklēšanu un veicinātu šāda veida sadarbību arī turpmāk un ārpus šī projekta. Tika apspriestas projekta EUCIDIN turpmākās aktivitātes.

 

Informāciju sagatavoja J.Ūzuliņa

Jolanta.uzulina@daugavpils.lv
Atpakaļ