Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pilsēta | Pilsētas ziņas

Pilsētas ziņas

29-06-2018

“Veselības projekts” labvēlīgi ietekmē Daugavpils iedzīvotāju veselību


 Periodā no janvāra līdz maijam Daugavpils pilsēta aktīvi norisinājās dažādas veselības veicināšanas aktivitātes projekta Nr.9.2.4.2/16/I/101  „Veselības veicināšanas un slimību pro filakses pasākumi Daugavpils pašvaldībā” ietvaros. Daugavpils iedzīvotāji izmantoja iespēju aktīvi tās apmeklēt.

Projekta ietvaros bērniem bija iespēja mācīties slidošanu. Nodarbību treneri atzīst, ka pirmajās nodarbībās bērniem nebija slidošanas prasmes un bija bailes stāvēt uz ledus. Pēc astoņām novadītām nodarbībām bērni attīstīja balansa sajūtu, labi stāvēja uz ledus, iemācījās veikt dažādas daiļslidošanas figūras. Šīs nodarbības apmeklēja 102 sākumskolas bērni.

 

Deju nodarbībās bērni sevi pilnveidoja un guva izpratni par mūsdienu deju un skatuves kultūru, kā arī nostiprināja fizisko veselību, apguva dejas pamatus, iemācījās “špagatu” un citus plastikas elementus.

Katra grupa noslēguma nodarbībā nodejoja grupas deju, kurā nostiprināja  apgūtos mūsdienu deju fragmentus. Visiem bērniem tika piedāvāta iespēja parādīt iemācīto, uzstājoties Pilsētas svētkos. Par šo periodu tika apmācīti 66 bērni.

 

Vingrošanas nodarbību trenere atzīmē,  ka bērni pirmajā nodarbībā bija stīvi. Lielākā daļa muskuļu grupu bija slikti attīstītas, nebija spēka izturības. Ar katru nodarbību bērni kļuva aktīvāki. Parādījās pārliecība par sevi un saviem spēkiem. Uzlabojās muskuļu elastība, veiklība un stiepšanās prasmes. Kājas kļuva stiprākas.

Nodarbībās aktīvi iesaistījās bērnu vecāki, vingroja un palīdzēja bērniem izpildīt vingrinājumus. Vecāki izteica pateicību par padarīto darbu, un sasniegto rezultātu. Nodarbības apmeklēja 41 bērns.

 

Peldēšanas nodarbībās bērnus sadalīja divās apakšgrupās: pirmā grupā nodarbojās bērni, kas prot turēties uz ūdens un otrā grupā - bērni, kas pirmo reizi bija ūdenstilpnē. Nodarbību laikā pirmā grupa iemācījās kā pareizi veikt kustības kājās un rokās peldot, pareizi elpot un peldēt zem ūdens. Otrā grupa iemācījās gulēt uz ūdens, uzticēties sev, peldēt ar kāju palīdzību.

Pieaugušie arī tika dalīti divās apakšgrupās, pirmā grupa peldēja un treneris palīdzēja pilnveidot peldētprasmes. Otrā grupa nodarbojās ar ūdens aerobikas vingrinājumiem.

Bērni un pieaugušie pilnveidoja savas peldētprasmes sporta komleksa “Celtnieks” peldbaseinā.

Tostarp bija izveidota grupa cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kuri arī mācījās turēties uz ūdens, daži pilnveidoja savas peldētprasmes. Šai grupai nodarbības norisinājās Daugavpils Olimpiskajā centrā, jo tur ir nodrošināts speciāls pacēlājs.

Kopumā peldēt mācīšanas nodarbības apmeklēja 42 bērni un 110 pieaugušais.

Aicinām Daugavpils iedzīvotājus turpināt aktīvi sekot projekta informācijai Daugavpils pilsētas mājas lapā www.daugavpils.lv sadaļā Projekti un piedalīties pasākumos.

 

 

Sagatavoja:

Albīne Zalkina

aktivitāšu koordinatore
Atpakaļ