Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pilsēta | Pilsētas ziņas

Pilsētas ziņas

31-05-2018

AS “Sadales tīkls” turpina atjaunot elektrotīklu Daugavpilī


Nepārtraukta un kvalitatīva elektroenerģijas piegāde ir katra klienta prasība, tādēļ AS “Sadales tīkls” turpina atjaunot Daugavpils elektrotīklu. Pilsētas teritorijā šogad paredzēts atjaunot vidējā sprieguma elektrolīnijas 8 km garumā, zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas rekonstruēt 25 km garumā un izbūvēt jaunas 7 transformatoru apakšstacijas. Īpaši nozīmīgs projekts ir apakšstacijas “Daugavpils” rekonstrukcija, pēc kuras pārbūves elektroapgādes drošums paaugstināsies vairāk nekā 31 000 klientu.

 

Viens no nozīmīgajiem projektiem, lai Daugavpils iedzīvotājiem un uzņēmumiem ilgtermiņā nodrošinātu nepārtrauktu elektroenerģijas piegādi ir apakšstacijas “Daugavpils” rekonstrukcija. Apakšstacijas rekonstrukcija uzsākta 2015. gadā un rekonstrukcijas darbus paredzēts pabeigt šogad. Apakšstacijas rekonstrukcija ir  nepieciešama, lai vairāk nekā 31 000 klientu nodrošinātu kvalitatīvu un drošu elektroapgādi. Pēc apakšstacijas pārbūves tā būs aprīkota ar kvalitatīvām, drošām un mūsdienīgām tehnoloģijām, samazinot elektroapgādes traucējumus klientiem. Iepriekšējos gados apakšstacijā jau veikta jaunas 20kV (kilovoltu)  sadales ēkas izbūve, 10kV ēkas rekonstrukcija, jaunu 20kV un 10kV slēgiekārtu un elektroiekārtu uzstādīšana, kā arī jaunu kabeļizvadu izbūve. Savukārt šogad tiek veikta novecojušo iekārtu demontāža un teritorijas labiekārtošana. Kopējās prognozētās AS “Sadales tīkls” investīcijas Daugavpils apakšstacijas atjaunošanā ir 1,4 miljoni eiro.

 

Jau iepriekšējos gados AS “Sadales tīkls” pievērsa īpašu uzmanību pilsētas elektrolīniju atjaunošanai un veica apjomīgu elektrotīkla rekonstrukciju pilsētā, īpaši mikrorajonos „Jaunbūve”, “Ķīmiķi”, “Gajoks”, Nīderkūni, un arī šogad AS “Sadales tīkls” pilsētā turpina atjaunot gan vidējā sprieguma, gan zemsprieguma elektrolīnijas un pārbūvēt gaisvadu elektrolīnijas par kabeļu līnijām. Elektrolīniju pārbūve ne vien uzlabo klientu elektroapgādes drošumu un kvalitāti, bet arī paaugstina sabiedrības drošību, jo elektrolīnijas šķērso blīvi apdzīvotas teritorijas un privātīpašumus.

 

Mikrorajonā Jaunbūve turpinās pērn uzsāktā vidējā sprieguma un zemsprieguma elektrolīniju pārbūve. Rekonstrukcijas darbu laikā tiek veikta 1961. gadā izbūvēto zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīniju pārbūve par kabeļu līnijām 10 km garumā, kā arī projekta ietvaros tiks demontētas tehnoloģiski un morāli novecojušās vidējā sprieguma kabeļu līnijas 4,5 km garumā un izbūvēta jauna 6kV vidējā sprieguma kabeļu līnija 2 km garumā. Elektrotīkla rekonstrukcija norisinās Bauskas, Lielā Dārza, Siguldas, Sloku, Tautas ielas apkaimē un pēc elektrotīkla rekonstrukcijas elektroapgādes drošums un kvalitāte uzlabosies vairāk nekā 500 klientiem.

 

Elektrotīkla rekonstrukcija šogad tiek veikta arī mikrorajonā Čerepova. Viens no projektiem tiek realizēts Nometņu, Rasas un Mazās Rasas ielā, kur tiek veikta jaunas vidējā sprieguma kabeļu līnijas izbūve 1,1 km garumā un 1962.gadā izbūvētās zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas tiek pārbūvētas par kabeļu līnijām 3 km garumā, bet otrs projekts - Graudu un Kūdras ielā, kur zemsprieguma gaisvadu elektrolīnija tiek pārbūvēta par kabeļu līniju 1 km garumā.

 

Elektrotīkla pārbūvi paredzēts veikt arī Tukuma ielā, kur šogad tiks atjaunota 1973.gadā izbūvētā vidējā sprieguma 10kV kabeļu līnija. Elektrotīkla rekonstrukcija tiks veikta posmā no Miera līdz Strādnieku ielai un darbs tiks veikts ar caurdures motodi, tas nozīmē, ka ceļa segums netiks bojāts. 

 

Apjomīga elektrotīkla rekonstrukcija šogad tiks uzsākta Vizbuļu mikrorajonā. Projekta ietvaros tiks demontēta 6,2 km gara vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīnija, kas šķērso mežainu apvidu un privātīpašumus, un tā tiks pārbūvēta par kabeļu līniju 4,6 km garumā. Rekonstrukcijas darbu laikā zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas paredzēts pārbūvēt par kabeļu līnijām 5,5 km garumā un veikt 4 jaunu transformatoru apakšstaciju izbūvi. Pēc elektrotīkla pārbūves klientiem ievērojami uzlabosies elektroapgādes drošums un kvalitāte, jo šobrīd elektrotīkls šķērso mežainu apvidu un koku zaru pieskaršanās gaisvadu elektrolīnijas vadiem ir viens no cēloņiem, kas izraisa elektroapgādes traucējumus klientiem.

 

Arī pie Gubiščes ezera  - 1.līnijā, 2.līnijā, 3.līnijā un 4.līnijā, šogad paredzēts atjaunot elektrotīklu un šajā apvidū plānots pārbūvēt 1961.gadā izbūvēto zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīniju par kabeļu līniju 4,7 km garumā un veikt jaunas transformatoru apakšstacijas izbūvi.

Apjomīga elektrolīniju pārbūve šogad tiek veikta arī Daugavpils novadā - Višķu, Tabores, Sventes, Demenes, Vecsalienas, Naujenes, Ambeļu, Līksnas, Salienas, Kalkūnes un Skrudalienas pagastā, kur kopumā AS “Sadales tīkls” atjaunos vidējā sprieguma un zemsprieguma elektrolīnijas vairāk nekā 100 km garumā.

 

Arī turpmākajos gados AS “Sadales tīkls” Daugavpilī un Daugavpils novadā turpinās atjaunot un uzlabot elektrotīklu, jo elektrotīkls kā jebkura inženiertehniska iekārta ir nepārtraukti jāuztur, jāpārbauda, noteiktā apjomā savlaicīgi jāatjauno, kā arī tajā jāievieš modernas un ilgtspējīgas iekārtas un tehnoloģijas. Klientu prasības ar katru brīdi pieaug un ikviens Latvijas iedzīvotājs un uzņēmējs sagaida, lai gan šodien, gan arī pēc vairākiem gadu desmitiem elektrotīkls būtu stabils, drošs, elektroapgāde būtu nepārtraukta un atbilstošā kvalitātē, jo pat īslaicīgi elektroenerģijas piegādes pārtraukumi vai sprieguma svārstības rada zaudējumus uzņēmējiem un sagādā neērtības iedzīvotājiem gan pilsētās, gan lauku reģionos.

 

Papildu informācija:

Tatjana Smirnova

AS „Sadales tīkls”

Preses sekretāre

Tālr. 67728823

tatjana.smirnova@sadalestikls.lv

 
Atpakaļ