Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pilsēta | Pilsētas ziņas

Pilsētas ziņas

28-03-2018

Domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Zdanovskis tikās ar Daugavpils reģionālās slimnīcas vadību


28. martā izbraukuma sēdes ietvaros Domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Zdanovskis tikās ar Daugavpils reģionālās slimnīcas vadību, lai apspriestu slimnīcas attīstības plānus.

Domes priekšsēdētāja vietnieks tika iepazīstināts ar šī gada 21. janvārī uzsākto Eiropas Savienības projektu “Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils reģionālā slimnīca” kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana un infrastruktūras attīstība” mērķiem, prioritārajiem virzieniem un jau paveikto darbu. Projekts paredz 50 jaunu medicīnas iekārtu iegādi, kas ievērojami uzlabotu medicīnas pakalpojumu pieejamību reģiona iedzīvotājiem, kā arī slimnīcas iekštelpu pārbūvi, tādējādi sekmējot efektīvāku pacientu plūsmas pārvaldi un veicinot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti.

Attīstības plānu izpildei projektam paredzēts izmantot 7 670 720,00 EUR, no kuriem 85% ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, bet atlikusī daļa tiks segta no valsts budžeta un slimnīcas līdzfinansējuma.

Sarunā piedalījās arī slimnīcas Veselības aprūpes kvalitātes direktore Iveta Liepa, kura izklāstīja Uzņemšanas nodaļā plānotās strukturālās izmaiņas un to ietekmi uz sekmīgāku pacientu plūsmas pārvaldi
Atpakaļ