Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pilsēta | Pilsētas ziņas

Pilsētas ziņas

30-11-2017

Pabeigti energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi Daugavpils 3. bērnudārzā


30. novembrī darba komisija pieņēma Daugavpils 3. pirmsskolas izglītības iestādē pabeigtos energoefektivitātes būvdarbus.

Būvdarbus veica ģenerāluzņēmējs SIA „Belmast Būve” (atbildīgais būvdarbu vadītājs Aleksejs Turčenko). Būvdarbu būvuzraudzību veica SIA „Inri” speciālisti, bet autoruzraudzību nodrošināja SIA „Baltex Group”.

Tika veikta ārsienu, cokola un pagraba pārseguma siltināšana, jumta pārseguma siltināšana un seguma atjaunošana; nomainīti logi un durvis; veikta ventilācijas sistēmas izbūve; veikta siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija, apkures sistēmas izbūve, radiatoru nomaiņa, termoregulatoru uzstādīšana un siltummezgla rekonstrukcija; veikta esošo gaismekļu nomaiņa uz LED gaismekļiem visās bērnudārzā ēkās; kā arī tika veikti iekšējie apdares darbi, uzstādīta automātiska ugunsgrēka signalizācija, uzstādīts pacēlājs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Daži būvdarbu veidi nav tieši saistīti ar energoefektivitāti (tā saucamie neattiecināmie izdevumi), taču bez tiem nav iespējams nodot bērnudārza renovēto ēku ekspluatācijā ugunsdrošības, higiēnisko un citu būvniecības nosacījumu dēļ.

Būvdarbu mērķis ir dārziņa ēkas patērētas siltuma un elektroenerģijas samazināšana. Saskaņā ar izstrādāto būvprojektu, ekonomija varētu sasniegt 45-48%. Bez tā tika uzlabots pirmsskolas iestādes ēkas vizuālais veidols, kas piešķīra košākos akcentus visa Jaunās Forštates mikrorajona ainavai.

Projekta darbību īstenošanas laiks pēc vienošanās noslēgšanas ir 18 mēneši, šajā gadījumā līdz 2019. gada 25. janvārim.

Projekta kopējie izdevumi sastāda 1097301 eiro, no tiem attiecināmās izmaksas ir 718366 EUR, neattiecināmās izmaksas ir 378935 EUR. Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums nodrošinās 85% no attiecināmajiem izdevumiem. Valsts budžeta dotācija pašvaldībai ir 4,5% no attiecināmajiem izdevumiem. Daugavpils pašvaldības finansējums sastādīs 10,5% no attiecināmajiem izdevumiem, kā arī neattiecināmās izmaksas ir jāsedz projekta īstenotājam pašam.

 

Informāciju sagatavoja:

Artjoms Mahļins

Daugavpils pilsētas domes

Attīstības departamenta

Projektu nodaļas vecākais eksperts projektu jautājumos

e-pasts: artjoms.mahlins@daugavpils.lv

 
Atpakaļ