Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pilsēta | Pilsētas ziņas

Pilsētas ziņas

02-01-2012

Daugavpils iesaistījusies projektā, kas vērsts uz sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu skaita samazināšanu


Eiropas Sociālā fonda projekts „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei“ (vienošanās Nr.2010/0328/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/002)

Projekts tiek realizēts Eiropas Sociālā fonda apakšaktivitātes 1.2.2.4.1. „Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana un kompetences paaugstināšana” ietvaros.

 

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte.

Projekta īstenošanas laiks: 2011.gada 3.janvāris – 2013.gada 31.decembris.

Projekta finansējuma apmērs: 1 600 000 Ls, tai skaitā ESF finansējuma apmērs 1 360 000 Ls

 

Projekta virsmērķis ir izstrādātās atbalsta sistēmas ieviešanas rezultātā samazināt sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu skaitu 15 pašvaldībās un 25 izglītības iestādēs, veicinot viņu iesaistīšanos izglītībā un nodarbinātībā, tādējādi veicinot viņu iekļaušanos sabiedrībā.

 

Projekta tiešais mērķis ir izzināt, modelēt, aprobēt un izvērtēt sociālās atstumtības risku mazināšanas un novēršanas sistēmu 13 – 25 gadus veciem jauniešiem 15 pašvaldībās, lai samazinātu sociālās atstumtības riskus un to jauniešu skaitu, kas agri pamet mācības un neturpina izglītību, kā arī veicinātu viņu profesionālās ievirzes izglītību un nodarbinātību, stiprinot iesaistīto institūciju kapacitāti, attīstot atbalsta sistēmu un paaugstinot projektā iesaistītā personāla kompetences līmeni.

 

Sadarbības partneri:

– augstākās izglītības iestādes: Liepājas Universitāte, Rēzeknes Augstskola, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, Daugavpils Universitāte, Rīgas pedagoģijas izglītības vadības akadēmija, Latvijas Kristīgā akadēmija.

– pašvaldības: Rīgas pilsētas pašvaldība, Iecavas novada pašvaldība, Jelgavas novada pašvaldība, Valmieras pilsētas pašvaldība, Smiltenes novada pašvaldība, Garkalnes novada pašvaldība, Rēzeknes novada pašvaldība, Krāslavas novada pašvaldība, Preiļu novada pašvaldība, Rēzeknes pilsētas pašvaldība, Aglonas novada pašvaldība, Daugavpils pilsētas pašvaldība. Liepājas pilsētas pašvaldība, Skrundas novada pašvaldība, Saldus novada pašvaldība.

– nevalstiskās organizācijas: Biedrība Latvijas Vecāku apvienība „Vecāki izglītībai, sadarbībai, izaugsmei”, Latvijas Sociālo pedagogu asociācija, Latvijas Skolu psihologu asociācija, Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija “SUSTENTO”, Latvijas bērnu psihiatru asociācija.

– IZM Valsts izglītības satura centrs.

 

Projekta administrācija:

- projekta vadītāja: Gunta Kraģe,

- projekta satura koordinatore: Dita Nīmante,

- projekta sadarbības koordinatore: Linda Daniela,

- projekta vadītājas asistents: Juris Leškovičs.

 

Detalizētāk ar projektu un tā īstenošanas rezultātiem var iepazīties vietnē www.atbalsts.lu.lv

 

 
Atpakaļ