Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pilsēta | Pilsētas ziņas

Pilsētas ziņas

31-01-2018

Daugavpils 32.pirmsskolas izglītības iestādē sākas būvdarbi (VIDEO)


30. janvārī Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1. vietnieks Igors Prelatovs un vietnieks Aivars Zdanovskis apmeklēja 32. pirmsskolas izglītības iestādi. Šajā izglītības iestādē ir uzsākta energoefektivitātes paaugstināšanas un fasāžu apdares projekta īstenošana. Šeit notika bērnudārza administrācijas, Domes vadības, atbilstošo  Domes departamentu pārstāvju, būvnieku un būvuzrauga tikšanās.

Būvdarbus veiks konkursā uzvarējusī firma SIA ,,Energobaltika”, kura, atbilstoši 29. janvārī noslēgtajam līgumam, 18 mēnešu laikā nosiltinās bērnudārza ārējās fasādes, atjaunos ventilācijas sistēmu, rekonstruēs siltumapgādes sistēmu un uzstādīs energoefektīvu apgaismojumu.

Būvdarbu veikšana tika sadalīta trīs kārtās, lai nodrošinātu maksimāli ērtu un drošu vidi iestādes audzēkņiem, personālam un vecākiem projekta īstenošanas laikā.

Tikšanās laikā tika apsekotas bērnudārza telpas, uzdoti visi interesējošie jautājumi. Domes vadības pārstāvji dialogā ar SIA ,,Energobaltika” pārstāvjiem izteica cerību, ka visi ieplānotie darbi tiks veikti kvalitatīvi un laikā, lai neatkārtotos situācijas, kuras novērojamas dažos pilsētas bērnudārzos renovācijas darbu laikā un apņēmās kontrolēt un sekot līdzi darbu procesam.

Bērnudārza vadītāja Mārīte Grigorjeva pastāstīja, ka viss ir sagatavots darbu uzsākšanai, telpas atbrīvotas no mēbelēm, mācību un audzināšanas darba process ritēs ierastajā kārtībā.

Projekta kopējie izdevumi ir vairāk nekā pusotrs miljons eiro. Lielāko daļu izdevumu segs ERAF.

Domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa
Atpakaļ