Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pilsēta | Pilsētas ziņas

Pilsētas ziņas

30-01-2018

Videonovērošanas sistēma pilsētā turpinās attīstīties (VIDEO)


Daugavpilī pašvaldības policijas pārziņā jau sesto gadu darbojas videonovērošanas sistēma. Tā sāka darboties 2012.gadā kā ielu videonovērošanas sistēma. Visus šos gadus sistēma tika attīstīta un pilnveidota. Tā nesusi savu artavu  drošības jomā pilsētā -  laupīšanas, kautiņi, demolēšana vai avārijas pašvaldības policijai vietās, kur šīs kameras izvietotas,  ir kā uz delnas.

Videonovērošanas nodaļas vieni no galvenajiem darba uzdevumiem ir: veikt videonovērošanu, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību un sabiedrisko drošību pilsētā un atbalstīt valsts policiju sabiedriskās drošības garantēšanā un noziedzības apkarošanā savas kompetences ietvaros.

2017. gadā Daugavpils pilsētas pašvaldības policija uzsāka aktīvi izmantot mobilās kameras, kuras tiek izmantotas vietās bez komunikācijām (elektroenerģijas un interneta sakariem). Tas ļauj kontrolēt attālinātas teritorijas, piemēram, stihiskās izgāztuves.

Uz doto brīdi videonovērošanas sistēmā ietilpst 129 videokameras (Stacionārās, vadāmās, mobilās jeb pārvietojamās kameras). To skaits gada laikā pieauga par 11 kamerām.

2017. gadā videonovērošanas postenī tika piefiksēts 1901 pārkāpums. Arī šis skaitlis krietni pārsniedz iepriekšējā gada rādītājus. Tas ir skaidrojams ar videokameru skaita palielināšanu, līdz ar to ir arī palielinājusies apskates un kontroles teritorija.

Visvairāk tika fiksēts alkoholisko dzērienu un citu apreibinošo vielu lietošanas gadījumu skaits sabiedriskajās vietās, tad – gulēšanas gadījumi sabiedriskajās vietās. Trešajā vietā ir videokameru ievērotie ceļu satiksmes gadījumi.

Tika sastādīti 970 administratīvie protokoli pēc videonovērošanas posteņa izsaukumiem, īstenota 291 profsaruna, 274 cilvēki nodoti detoksikācijas palātā un 383 izsaukumus saņēma un atstrādāja kājnieku patruļa.

No kopējā fiksēto notikumu skaita, 407 notikumi tika nodoti Valsts policijas dežūrdaļai. Tas ir liels atspaids Valsts policijai, veicot izmeklēšanu, un iespēja ātrāk notvert un sodīt nozieguma veicējus.

Videonovērošanas sistēmas paplašināšanas darbi 2018. gadā ļaus aprīkot vēl 9 pilsētas objektus un pieslēgt šai kopējai sistēmai, kura kalpo pilsētnieku drošībai un likuma pārkāpēju kontrolei un notveršanai.

Domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa
Atpakaļ