Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pilsēta | Pilsētas ziņas

Pilsētas ziņas

17-11-2017

Notika pirmā partneru tikšanās ES projekta WIR ietvaros


Daugavpils pilsētas dome kopā ar Vanersborg pašvaldību (Vänersborgs kommun), Zviedrijā (vadošais partneris) Eiropas Savienības programmas „Eiropa pilsoņiem” ietvaros, īsteno projektu “Demokrātiskās iesaistīšanās un sabiedriskās līdzdalības veicināšana” (“WIR”). Projektā ir iesaistīti 10 partneri no 7 valstīm: Zviedrijas, Itālijas, Austrijas, Vācijas, Spānijas, Somijas un Latvijas. Projekta mērķis ir sekmēt starptautisko sadarbību ES valstu vidū un veicināt Daugavpils atpazīstamību ES kontekstā, kā arī  sekmēt pilsoņu izpratni par Eiropas Savienību, tās vēsturi un dažādību, kā arī  ES mērķi, kas ir veicināt mieru Eiropā, vērtības un cilvēku labklājību, raisot diskusijas, dibinot kontaktus. Projekta specifiskais mērķis ir izprast ES izstrādāto un pielietoto stratēģiju attiecībā uz integrācijas procesu; paaugstināt iedzīvotāju iesaistīšanās līmeni, iesaistot visu līmeņu sociālās grupas.

Projekta ietvaros no šī gada 7. līdz 9. novembrim tika organizēta Starptautiskā projekta koordinatoru tikšanās Montičeli Terme (Monticelli Terme), Itālijā, kur tika pārstāvēta arī Daugavpils pilsētas dome. Tika izrunāti projekta mērķi, uzdevumi un sasniedzamie rezultāti, kā arī turpmākās aktivitātes, lai veiksmīgi īstenotu projektu. Visām projekta dalībvalstīm un pilsētām ir aktuāla sabiedrības līdzdalība, sadarbība un imigrantu integrācija. Tikšanās dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar dažādām šo valstu pieredzēm attiecībā uz integrācijas procesu. Notika diskusija par iespējamajām metodēm darbā ar dažādu sociālo slāņu un tautību pārstāvjiem.

Projekts tiek finansēts no Eiropas Savienības programmas „Eiropa pilsoņiem” līdzekļiem. Īstenošanas termiņš: 16.10.2017. – 15.10.2019. Pasākums Daugavpilī, šī projekta ietvaros, notiks 2019. gada martā.

 

Informāciju sagatavoja J.Reča-Lāže

jolanta.reca-laze@daugavpils.lv
Atpakaļ