Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pilsēta | Pilsētas ziņas

Pilsētas ziņas

02-10-2017

Dienas centrā ,,Saskarsme” notika jubilejas koncerts (VIDEO)


29. septembrī Daugavpils Sociālā dienesta Dienas centrā ,,Saskarsme”, kurš atrodas Liepājas ielā 4, notika 15 gadu jubilejas  svinību noslēguma pasākums.

Zāle bija rudenīgās saules pielijusi un šīs jaukās mājas iemītnieku pārpildīta. Viņi dzīvespriecīgi un smaidīgi sagaidīja visus ciemiņus.

Centra izveidošanas iniciators 2002. gadā bija Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Rihards Eigims, kura iedvesmotāji bija pensionāri – entuziasti. Ieklausoties viņu priekšlikumos un idejās, radās šis brīnišķīgais centrs.

Tolaik  tas bija Dienas centrs pensionāriem un invalīdiem, tagad -  Dienas centrs ,,Saskarsme”. Centra pirmā vadītāja bija Marija Vorobjova.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes struktūrvienība ,,Saskarsme”  sniedz augsta līmeņa sociālos pakalpojumus dažādām klientu kategorijām un realizē virkni sociālās rehabilitācijas programmu.  

Dienas centra “Saskarsme”  klienti ir:

  • pensijas vecuma personas;
  • ģimenes ar bērniem;
  • personas ar invaliditāti;
  • personas pēc smagām, ilgstošam slimībām;
  • bezdarbnieki.

Centrā darbojas dažādi interešu pulciņi, regulāri tiek organizētas izstādes – pašu zīmētās gleznas, pašu rokām darinātas lelles un daudz kas cits. Centrā darbojas 562 aktīvie dalībnieki, pusgada laikā to skaitu papildināja 77 jauni.

Centra jubilejas pasākuma laikā  Sociālā dienesta vadītāja Nonna Jakubovska pasniedza 34 cienījamiem pensionāriem Daugavpils pilsētas domes Pateicības rakstu par godprātīgu un pašaizliedzīgu darbu, atbalstot pilsētnieku aktivitātes, par centra apmeklētāju ieinteresētību pilsētas dzīvē,  lielo ieguldījumu sabiedrības saliedēšanā un sakarā ar dienas centra ,,Saskarsme”  15. gadadienu.

Sabiedrisko attiecību un marketinga nodaļa
Atpakaļ