Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pilsēta | Pilsētas ziņas

Pilsētas ziņas

31-08-2017

Daugavpilī sumināja audžuģimenes un prezentēja jauno atbalsta programmu


31. augustā plkst. 11.00 Zinoo centrā notika pasākums, uz kuru tika aicinātas audžuģimenes, kuras audzina bērnus no Daugavpils un kuras interesējas par šādu iespēju.

Pasākuma laikā domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš apbalvoja pieaicinātos audžuvecākus ar Domes Atzinības rakstiem un pasniedza dāvanas. Bāriņtiesas darbinieki bija sagatavojuši stāstu par katru ģimeni, kuri pašaizliedzīgi veic savu darbu daudzu gadu garumā, kuri izaudzinājusi ne vienu vien bērnu.

Svētkos piedalījās arī Latvijas Tiesībsargs Juris Jansons. Uzrunājot audžuvecākus viņš uzsvēra, ka ļoti svarīgas ir tieši bērnu tiesības augt ģimenē. Viņš pateicās audžuvecākiem par to, ka viņi uzņēmušies šo smago un atbildīgo misiju. Juris Jansons ir gandarīts, ka Daugavpils ir pietuvojusies lielajām pilsētām audžuģimeņu atbalsta jomā, uzslavēja Daugavpils pašvaldību par iniciatīvu, kādas vēl nav Latvijā- rūpes par bērnu socializāciju. Domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš uzskata, ka Dome ir izdarījusi to, ko tai bija jādara, paplašināja atbalstu audžuģimenēm, iekļaujot arī atbalstu bērnu socializācijai, jo ļoti svarīgi- par ko bērns kļūs.

Svētkos piedalījās audžuģimenes no visas Latgales, kas audzina Daugavpils bērnus.

Vecāki tiks iepazīstināti ar jauno Atbalsta programmu audžuģimenēm. Viņiem bija iespēja uzdot visus interesējošus  jautājumus Sociālā dienesta un Bāriņtiesas pārstāvjiem, izteikt savus priekšlikumus par jauno programmu. Kamēr vecāki apsprieda ļoti nopietnas lietas, bērni izklaidējās Zinoo centrā, bija brīnumi, pārsteigumi, kopīga fotografēšanās

Jāpiebilst, ka 24. augustā kārtējā Daugavpils Domes sēdē deputāti pieņēma  lēmumu, kas paredz grozījumus virknē normatīvo dokument un palīdzības paplašināšanu audžuģimenēm.

Grozījumu iniciatore ir deputāte, Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Marjana Ivanova- Jevsejeva. Viņa skaidro, ka galvenais mērķis ir aktivizēt audžuģimeņu darbību, popularizēt audžuģimeņu kustību Daugavpilī. Svarīgākais ir panākt, lai Daugavpilī būtu vismaz 20 audžuģimenes. Šobrīd to ir tikai 10.

Pabalsta apmērs audžuģimenēm no pašvaldības  vienam bērnam būs 300 eiro. Tas ir otrs lielākais pabalsts starp Latvijas pašvaldībām (pēc Rīgas). Jaunais projekts paredz arī virkni iniciatīvu.

  1. Palielinās pabalstu bērna uzturēšanai līdz 170 eiro mēnesī (bija 115), mīkstā inventāra iegādei līdz 130 eiro (bija 85). Šī palīdzība sekos Daugavpils bērniem, neatkarīgi no audžuvecāku dzīvesvietas.
  2. Būs jauns pabalsta veids efektīvai bērna socializācijai un audzināšanai 600 eiro apmērā gadā. Pabalsts būs pieejams ģimenēm, kuras savu dzīvesvietu deklarējušas Daugavpilī. Nauda paredzēta bērna papildus izglītošanai.
  3. Būs vienreizējs pabalsts 70 eiro apmērā, ko izmaksās, kad bērnu ievietos audžuģimenē. Tas nepieciešams, lai jauniem vecākiem būtu līdzekļi pirmās nepieciešamības preču iegādei- pārtika, apģērbs.
  4. Tāpat kā daudzbērnu ģimenes, arī audžuģimenes saņems pabalstu uzsākot jauno mācību gadu. Pirmskolas izglītības audzēkņiem 25 eiro, pirmklasniekiem 50 eiro, pārējiem skolēniem 35 eiro. Šis pabalsts tiks izmaksāts visiem Daugavpils bērniem, kuri ievietoti audžuģimenēs.
  5. Šogad tiks izstrādāta speciāla sociālās rehabilitācijas programma, palielinās iespējas saņemt psihologa palīdzību.

Svētkus audžuģimenēm rīkoja Daugavpils pilsētas dome sadarbībā ar Sociālo dienestu un Bāriņtiesu.

GALERIJA

Daugavpils Domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.

 
Atpakaļ