Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!




Pilsēta | Pilsētas ziņas

Pilsētas ziņas

31-07-2017

Ievēlēts jauns Latgales plānošanas reģiona priekšsēdētājs (VIDEO)


28. jūlijā Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā notika Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes sēde. Latgales plānošanas reģions ir dibināts 2006. gadā ar mērķi nodrošināt reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību. Latgales plānošanas reģiona attīstības padome: pārstāv Latgales pašvaldību viedokli un intereses; organizē un vada ilgtermiņa attīstības plānu un stratēģiju izstrādi un realizāciju; politiskā līmenī pārstāv Latgales reģiona intereses.

Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāja Alīna Gendele sēdi iesāka ar atskatu par paveikto. Viņa akcentēja padomes kopīgo spēku varu, ka katrs pašvaldības sasniegums vai neveiksme ir tieši attiecināms uz Latgales plānošanas reģionu. Reģions var lepoties ar Latgales speciālās ekonomiskās zonas izveidi. Liels darbs jāiegulda, lai pārliecinātu cilvēkus, ka Latgales reģionā ir iespējams attīstīties, te strādāt un audzināt bērnus. Katrs pašvaldības ieguldījums ir nozīmīgs Latgales reģionam kopumā. Svarīgi ir jauniešos radīt pārliecību par saviem spēkiem, ne tikai paliekot un strādājot dzimtajā pusē, bet arī uzņemoties un attīstot te savu biznesa ideju.

Līvija Jankovska Latgales plānošanas reģiona attīstības padomē pārstāv Daugavpils pilsētu. Viņa atzīst, ka Daugavpils ar lielo iedzīvotāju skaitu ir ieinteresēta Latgales plānošanas reģiona darbībā, lai varētu risināt jautājumus, kas saistīti ar ekonomiskām un sociālām problēmām.

Sēdes darba kārtībā bija iekļauti jautājumi par grozījumiem Latgales plānošanas reģiona 2016. gada budžetā , par valsts amatpersonas amatu savienošanu, tika iecelti Latgales plānošanas reģiona Latgales speciālās ekonomiskās zonas Uzraudzības komisijas locekļi, bet galvenais uzdevums bija jauna Attīstības padomes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana.

Līdzšinējās Attīstības padomes priekšsēdētājas Alīnas Gendeles vietā tika virzīts Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks, kurš atklātas balsošanas rezultātā ieguva padomes locekļu balsu vairākumu. Par priekšsēdētāja vietnieku ievēlēja Viļakas novada domes priekšsēdētāju Sergeju Maksimovu.

Alīna Gendele sveica jauno priekšsēdētāju, novēlot viņam izturību un atbildību par uzticēto amatu. Savukārt, Gunārs Upenieks atzina, ka viņam Attīstības padomē nācies strādāt īsu brīdi, bet viņš apzinās, ko tas nozīmē un, ka izmantos Gendeles pieredzi iesāktajos darbos.




Atpakaļ