Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pilsēta | Pilsētas ziņas

Pilsētas ziņas

31-03-2017

Ielu tirdzniecība pasākumā “Pilsētas svētki”


No 3.aprīļa DPPI “Komunālās saimniecības pārvalde” (turpmāk – Pārvalde) ir uzsākusi  Ielu tirdzniecības pieteikumu pieņemšanu.

Organizētā tirdzniecība notiks:

Datums

Vieta

Laiks

05.06.2017.(pirmdiena)

Grīva

17.00 – 20.00

06.06.2016. (otrdiena)

J.Forštadte

17.00 – 20.00

07.06.2017. (trešdiena)

Ruģeļi

17.00 – 20.00

08.06.2017. (ceturtdiena)

Kīmija

17.00 – 20.00

09.06.2017. (piektdiena)

Rīgas iela (Vienības - Daugavas)

A.Pumpura skvērs

12.00 – 24.00

10.06.2017. (sestdiena)

Rīgas iela (Vienības - Daugavas)

A.Pumpura skvērs

10.00 – 24.00

 

11.06.2017. (svētdiena)

Rīgas iela (Vienības - Daugavas)

A.Pumpura skvērs

10.00 – 19.00

 

 

Pieteikšanās termiņi:

Ar elektrības pieslēgumiem

(tikai 9.,10.,11., jūnijā)

Bez elektrības pieslēgumiem

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji ar galdiem

Pārējie tirgotāji

Līdz 28.aprīlim

Līdz 28.aprīlim

Līdz 19.maijam

 

 

 

 

 

Pārvalde pievērš uzmanību:

  1. Pretendents, iesniedzot Pārvaldē iesniegumu par dalību Svētku tirdzniecībai, apliecina ar parakstu to, ka ir iepazinies ar Nolikuma noteikumiem un tiem piekrīt.
  2. Pārvaldes nozīmēta komisija ir tiesīga atteikt pretendentam dalību tirdziņā, ja iesniegumā nav pievienotas visu nepieciešamo dokumentu kopijas.

Iekšējie noteikumi par tirdzniecības kārtību pasākumā “Pilsētas svētki”

Pielikums Nr.1 – ar elektrības pieslēgumu – līdz 28.04.2017.

Pielikums Nr.2 – bez elektrības pieslēgumu – līdz 19.05.2017.
Atpakaļ