Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pilsēta | Pilsētas ziņas

Pilsētas ziņas

06-01-2011

Prezentēja Latgales attīstības stratēģiju un programmu


6. janvārī Daugavpils Domē Latgales plānošanas reģions prezentēja Latgales attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam un Latgales attīstības programmu līdz 2017. gadam.

Šie dokumenti nosprauž mērķi panākt reģiona uzplaukumu, bezdarba līmeņa samazināšanu, iedzīvotāju noturēšanu reģionā.

Stratēģijas mērķis ir panākt reģiona ekonomisko attīstību, radīt ienākumus visiem Latgales iedzīvotājiem, būtiski palielināt privātā sektora īpatsvaru un līdz 2030. gadam panākt darba algu, kas atbilstu 60% no vidējās algas ES.

Attīstības programma ir rīcības plāns šobrīd.

Abos dokumentos nozīmīga vieta atvēlēta Daugavpilij, jo viens no programmas uzdevumiem ir stipras Latgales pilsētas. Daugavpilij jāstrādā pie tā, lai pilsētu prezentētu starptautiskā līmenī, jāturpina infrastruktūras projektu finansēšana, Cietokšņa projektu realizācija, jāattīsta Stropu ezera apkārtne. Par stratēģisku atzīts Daugavpils lidostas projekts, kas ir nozīmīgs visa reģiona attīstībai.

Daugavpili Latgales plānošanas reģionā pārstāv Daugavpils Domes priekšsēdētāja 1. vietnieks Vitālijs Azarevičs. Viņš uzsvēra, ka Daugavpils nevar būt bez Latgales, Latgale nevar būt bez Daugavpils, tāpēc svarīgi ir spēkus apvienot. Azareviča kungs skaidroja, ka pašvaldība akcentu liek tieši uz projektiem. Tiek aktivizēts projektu rakstīšanas un pieteikšanas darbs, jo tikai tā var panākt iecerētos mērķus.

Speciālisti atzina, ka stratēģijā un programmā nospraustie mērķi nav viegli un ātri sasniedzami, tam nepieciešams smags, ilgs un saliedēts darbs.

Informāciju sagatavoja Daugavpils Domes preses sekretāre Līga Korsaka
Atpakaļ