Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pilsēta | Pilsētas ziņas

Pilsētas ziņas

05-01-2011

JAUNIEŠU FOTOGRĀFIJU KONKURSS „JAUNĀ DAUGAVPILS’2011”


NOLIKUMS

 

1. Konkursa mērķis.

1.1. Iesaistīt un aktivizēt Daugavpilī dzīvojošos jauniešus savas pilsētas skaistāko mirkļu iemūžināšanā fotogrāfijās, parādot mūsu sirmās pilsētas „jauno seju" - jauniešus Daugavpilī.
1.2. Audzināt jauniešos savas pilsētas patriotisma jūtas, veicinot spēju un vēlēšanos redzēt labo un skaisto, un lepoties ar savu pilsētu.
1.3. 2011.gada laikā veidot 11 nelielas foto izstādes, decembrī rīkojot Lielo izstādi no labākajiem gada laikā iesniegtajiem darbiem.
1.4. Konkursa organizētājiem, saskaņojot ar iesniegto darbu autoriem, ir tiesības izmantot fotogrāfijas Daugavpils Domes prezentācijas materiālos, kā arī izvietot iesniegtos darbus Daugavpils Domes mājaslapā īpašā fotogalerijas sadaļā „Jaunā Daugavpils'2011".

2. Konkursa dalībnieki.
2.1. Konkursā var piedalīties bērni un jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem.
2.2. Konkursa dalībnieki var būt gan amatieri - iesācēji, gan fotostudiju dalībnieki.

3. Prasības iesniedzamajiem darbiem.
3.1. Katrā fotogrāfijā obligāti jābūt iekļautiem 2 motīviem - „Daugavpils pilsēta" un „Jaunieši".
3.2. Darbi var būt gan krāsaini, gan melnbalti.
3.3. Pieļaujamas dažādas attēlu apstrādes tehnikas.
3.4. Viena autora vērtēšanai mēnesī iesniedzamo darbu maksimālais skaits ir 3.

4. Konkursa darbu iesniegšana.
4.1.  Konkursa darbi iesniedzami Daugavpils Domes Jaunatnes Lietu nodaļā, K.Valdemāra ielā 1, 03.kabinetā darba dienās no 08.00 līdz 17.00 līdz katra mēneša 25.datumam.
4.2.  Darbi iesniedzami izdrukātā formātā un ciparu formātā uz CD nesēja.
4.3. Izdrukāto darbu formāts - A3.
4.4. Katram darbam jābūt norādītai informācijai par autoru (vārds, uzvārds, vecums, tālruņa numurs, ja ir - darba nosaukums). Fotogrāfijas bez autora kontaktinformācijas netiks vērtētas.

5. Konkursa darbu vērtēšana.
5.1. Konkursa darbus vērtē un atlasa konkursa komisija 5 profesionāļu un speciālistu sastāvā.

6. Darbu izstādīšana.
6.1. Katru mēnesi visi iesniegtie darbi tiek izvietoti Mazajā izstādē Daugavpils Domes 1.stāvā.

7. Konkursa organizētājs - Daugavpils Domes Jaunatnes Lietu nodaļa, K.Valdemāra ielā 1, tālr. 65404363 vai 27009459; e-pasts: ieva.teikmane@daugavpils.lv.
Atpakaļ