Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pilsēta | Pilsētas ziņas

Pilsētas ziņas

01-09-2016

Pašvaldība sakārtos kartodromu Plūmju ielā


Daugavpils pilsētas dome ir izsludinājusi iepirkumu par kartodroma laukuma atjaunošanu Plūmju ielā 32, Daugavpilī.

Saskaņā ar iepirkuma tehnisko specifikāciju plānots veikt esošā laukuma seguma atjaunošanu, nomaļu uzpildīšanu ar grunts-smilts maisījumu, krūmu izciršanu un piebraucamā ceļa atjaunošanu.  Iepirkumā uzvarējušajam uzņēmumam darbi būs jāiesāk 14 dienu laikā no līguma parakstīšanas datuma un tie jāpabeidz 2 mēnešu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas. Paveikto darbu garantijas laiks 3 gadi no nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2016.gada 9.septembra plkst.11:00.

Kartodroma Plūmju ielā 32 sakārtošanas darbus ir plānots veikt par iepirkumu procedūru rezultātā ieekonomētajiem līdzekļiem.

Pēc kartodroma atjaunošanas to saviem treniņiem varēs izmantos bērnu un jaunošu centra “Jaunība” mopēdu un Go-kartu klubu audzēkņi. Pašlaik abos klubos nodarbojas 50 dalībnieki.

Informācija par iepirkumu pieejama Domes mājas lapā https://old.daugavpils.lv/lv/27/read/1090

 

Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un marketinga nodaļa

Daugavpils pilētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļa
Atpakaļ