Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pilsēta | Pilsētas ziņas

Pilsētas ziņas

02-05-2016

Daugavpils cietokšņa 1. krasta lunetē darbojas informācijas punkts


Ar katru nedēļu Daugavpils cietoksnī vērojama arvien lielāka rosība. Ir jau manāmi pieaudzis cietokšņa apmeklētāju skaits, novadītas daudzas ekskursijas, taču lielākais tūristu pieplūdums sagaidāms tieši ar aktīvās sezonas sākumu, maijā un vasaras mēnešos. Sezonai centīgi gatavojas arī Daugavpils cietokšņa Kultūras un informācijas centrs (DCKIC). Tieši tāpēc no 2. maija līdz 1. novembrim apmeklētājiem katru dienu būs atvērta arī 1. krasta lunete(1.KL) kordegardes ēka.

Vēsturiski kordegardes jeb sargu mājas telpās uzturējās cietokšņa sardze, tās uzdevums bija kontrolēt kustību cauri Nikolaja vārtiem, pārbaudīt ieceļotāju dokumentus, tāpat arī sargāt Nikolaja vārtus un tiltu. Ēkas restaurācija bija uzsākta 2014. gada 10. martā un tā tika nodota ekspluatācijā 2014. gada 27. novembrī. Atjaunošanas darbi tika veikti projekta Nr. LLB-2-246 „Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana Daugavpilī un Grodņā” (D-G HERITAGE), Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas (2007-2013) ietvaros.

No 2. maija tur sāk darboties Informācijas punkts tiem tūristiem, kas dosies iekšā cietoksnī pa restaurētajiem Nikolaja vārtiem no Daugavas puses. Tur būs iespēja saņemt cietokšņa kartes un pirmo informāciju par to, kā orientēties cietoksnī. Arī pārējiem cietokšņa apmeklētāji tiks laipni gaidīti apmeklēt kādreizējās sardzes telpas, apskatīt tajās esošo lielo cietokšņa maketu un dažāda laika fotogrāfijas no 1.KL vēstures un atjaunošanas darbu gaitas, kā arī vēsturiskos rasējumus. Kordegardes darba laiks saskanēs ar Kultūras un informācijas centra darba laiku – katru dienu no 10:00 līdz 19:00, izņemot svētdienas (10:00- 17:00).

Atgādinām, ka tie, kas vēlas cietoksni apskatīt detalizētāk, piedāvājam ekskursijas pa cietoksni, tās var pieteikt gan DCKIC pa tālr. 65424043 vai 28686331 (mob.), gan arī Daugavpils Tūrisma informācijas centrā pa tālr. 65422818.

Gaidīsim jūs Daugavpils cietoksnī!

Informāciju sagatavoja:

Jolanta Šmukste

Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra, Daugavpils cietokšņa Kultūras un informācijas centra klientu apkalpošanas speciāliste

Papildus informācija: cietoksnis@daugavpils.lv, pa tālr. 65424043, 28686331

Facebook: Daugavpils.cietoksnis
Atpakaļ