Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pilsēta | Pilsētas ziņas

Pilsētas ziņas

31-03-2016

Informācija daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem


SIA "DDzKSU"  atgādina, ka no 1.aprīļa interneta portālā www.dzksu.lv iedzīvotāji varēs iepazīties ar pārskatu par 2015.gadā iekasēto un izlietoto maksu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu (4.pielikums).

Pārskats sagatavots katrai dzīvojamai mājai atsevišķi. Pārskatā atspoguļota 2015.gadā faktiski saņemtā apsaimniekošanas maksa un faktiski izlietotie naudas līdzekļi par dzīvojamo māju inženierkomunikāciju un konstruktīvo elementu tehnisko apkopi un remontu, par piesaistīto zemes gabalu sanitāro uzkopšanu, kā arī SIA “DDzKSU” pārvaldīšanas  pakalpojumiem.

Ar dzīvojamo māju tehnisko uzturēšanu un tekošo remontu saistītie darbu izpildes apliecinošie dokumenti atrodas mājas lietā. Ar mājas lietu dzīvokļu īpašnieki var iepazīties SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” arhīvā (Liepājas ielā  21, Daugavpilī, 301.kab.).

 

SIA “DDzKSU” administrācija
Atpakaļ