Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pilsēta | Pilsētas ziņas

Pilsētas ziņas

25-02-2016

„LATVIJAS PAREIZTICĪGĀS BAZNĪCAS DAUGAVPILS- RĒZEKNES DIECĒZES GARĪGĀ CENTRA APBŪVI VARŠAVAS IELĀ 1B, DAUGAVPILĪ” prezentācija


2016.gada 25.februārī plkst.16.30. Daugavpils pilsētas domes konferenču zālē, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī notiks būvniecības ieceres „LATVIJAS PAREIZTICĪGĀS BAZNĪCAS DAUGAVPILS- RĒZEKNES DIECĒZES  GARĪGĀ CENTRA APBŪVI VARŠAVAS IELĀ 1B, DAUGAVPILĪ”  prezentācija.

 

Būvniecības ieceres ierosinātājs: Latvijas Pareizticīgo Baznīcas Svēto mocekļu Borisa un Gļēba Daugavpils pareizticīgo draudze reģ.Nr.90000158306, juridiskā adrese: Tautas iela 2, Daugavpils, LV-5401, tālr.65453544, kont.pers. priesteris Dionisijs Gorjunovs, e-pasts: dionisgor@inbox.lv,talr.29897413.

 

Projektētājs: SIA „Arhis”, reģ.Nr.40003000604, juridiskā adrese: Raiņa iela 26B, Daugavpils, tālr.65426349, kont.pers.Olga Krumpāne, e-pasts: olga@arhis.eu, tālr.26493725.

 

Informatīvie materiāli par būvniecības ieceri apskatāmi no 08.02.2016. līdz 07.03.2016. Daugavpils pilsētas domes telpās, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, tālr. 65404344, un Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta telpās Raiņa ielā 28, Daugavpilī, tālr.65457160, darba dienās darba laikā, Daugavpils pilsētas domes interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā „Publiskā/sabiedriskā apspriešana”, zemesgabalā Varšavas ielā 1B, Daugavpilī.

 

Atsauksmes var iesniegt: līdz 07.03.2016. (ieskaitot)  Daugavpils pilsētas domē,  Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 1.stāvā Informācijas birojā, tālr.65404344, 65404399 un Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, 3.stāvā, Daugavpilī, tālr. 65457160. Elektroniski atsauksmes var iesniegt e-pastā ppdep@daugavpils.lv (izmantojot drošu elektronisko parakstu).
Atpakaļ