Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pilsēta | Pilsētas ziņas

Pilsētas ziņas

24-02-2016

PMLP Daugavpils nodaļā notiks svinīgā solījuma došanas ceremonija Latvijas pilsonības pretendentiem


Ceturtdien, 25.februārī, plkst.11.00, PMLP Daugavpils nodaļā, notiks svinīgā ceremonija, kurā solījumu par uzticību Latvijas Republikai dos 6 Latvijas pilsonības pretendenti.

Ar solījuma došanu un parakstīšanu noslēgsies Latvijas pilsonības pretendentu naturalizācijas iesnieguma izskatīšana Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (PMLP). Pēc ceremonijas tiks izdots Ministru kabineta rīkojums par personu uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā. Ministru kabineta lēmums noslēgs naturalizācijas procesu un personas varēs noformēt Latvijas pilsoņa pases.

 

2013.gada 1.oktobrī stājās spēkā grozījumi Pilsonības likumā, kas nosaka, ka personas, kuras uzņem Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā, solījumu par uzticību Latvijas Republikai dod un paraksta svinīgā ceremonijā.

Nosakot minēto regulējumu, būtiski tika mainīta Pilsonības likumā ietvertā solījuma došanas un parakstīšanas procedūra, uzsverot ne tikai solījuma par uzticību Latvijas Republikai nozīmīgumu, bet arī Latvijas pilsonības iegūšanas nozīmīgumu. Būt pilsonim nozīmē paust cieņpilnu attieksmi pret valsts tradīcijām, vēsturi, kultūru un valodu, būt pilsonim nozīmē būt lojālam pret savu valsti.

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvju ievērībai:

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvji, kuri vēlas atspoguļot pasākumu, tiek aicināti iepriekš pieteikties PMLP Sabiedrisko attiecību nodaļā, rakstot uz e-pastu prese@pmlp.gov.lv.

PMLP Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr.67219185

prese@pmlp.gov.lv
Atpakaļ