Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pilsēta | Pilsētas ziņas

Pilsētas ziņas

15-12-2015

SIA “DAUGAVPILS ŪDENS” – Valsts vides dienesta “Zaļās izcilības balvas” laureāts 2015


2015.gada 9.decembrī, notika Valsts vides dienesta (VVD) jaunieviestā apbalvojuma “Zaļās  izcilības balva” laureātu godināšanas pasākums, uz kuru tika ielūgti SIA “Daugavpils ūdens” atbildīgie speciālisti.

Latvijas vides kvalitāte un ilgtspēja ir tieši atkarīga no atbildīgas vides politikas īstenošanas uzņēmumos, kuri veic piesārņojošo darbību un atkritumu apsaimniekošanu. Lai atzīmētu labākos uzņēmumus, kuri ievēro visas vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, un motivētu uzlabot un pilnveidot vides pārvaldības sistēmu uzņēmumā arī turpmāk, no šī gadu VVD ievieš apbalvojumu -“Zaļās izcilības balva”.

“Zaļās izcilības balvas” ieguvēju noteikšanai VVD izstrādājis noteikumus un noteicis 11 vērtēšanas kritērijus, kurus piemēro A, B vai C kategoriju  piesārņojošās darbības veicējiem un atkritumu apsaimniekotājiem to iekļaušanai laureātu lokā. Šogad pavisam tika novērtēti ap 2 500 pretendenti un noteikti uzņēmumi, kuri izpildījuši kritērijus vismaz 80% apmērā (sākotnējo pretendentu sarakstu izveidoja reģionālās vides pārvaldes).  

 2015.gadā VVD pateicību vides aizsardzības jomā un ļoti simboliskas balvas – skaistas zaļās eglītessaņēmuši 20 dažādu nozaru uzņēmumi, par visaugstākajā līmenī ievērotām vides aizsardzības normatīvo aktu prasībām, kā arī par pašiniciatīvu, ikdienā veicot savas darbības ietekmes uz vidi samazināšanai.

Loti patīkami, ka starp pirmajiem “Zaļās izcilības balvas” laureātiem ir SIA “Daugavpils ūdens”. Īpaši jāatzīmē, ka Daugavpils ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmums ir vienīgais ūdenssaimniecības jomas pārstāvis, kurš ir pagodināts ar tik augstu apbalvojumu.

VVD apbalvojumu plāno ieviest par ikgadēju tradīciju, godinot labākos uzņēmumus vides jomā visā valstī. Sīkāka informācija – www.vvd.gov.lv
Atpakaļ