Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pilsēta | Pilsētas ziņas

Pilsētas ziņas

11-11-2015

Viss gatavs 2.Starptautiskajai partneru sanāksmei – konferencei “European Identity building - transnational civic education” (Eiropas identitātes veidošana – starptautiskā pilsoniskā audzināšana) Daugavpilī, Latvijā, projekta “European regions developing"


Daugavpils pilsētas dome kopā ar sešpadsmit reģioniem, pilsētām un pilsoniskās sabiedrības organizācijām no vienpadsmit ES valstīm un projekta koordinatoru – Lodzas reģionu (Polija) īsteno projektu programmas „Eiropa pilsoņiem” ietvaros.

Šīs programmas mērķis ir:

ü veicināt iedzīvotāju izpratni par ES, tās vēsturi un daudzveidību.

ü stiprināt Eiropas pilsonību un uzlabot apstākļus sabiedriskajai un demokrātiskajai līdzdalībai ES līmenī.

Projekts tiek īstenots programmas darbības „Demokrātiskā iesaistīšanās un pilsoniskā līdzdalība” (“Democratic engagement & civic participation - getting citizens involved”), „Pašvaldību tīklojumi” (“Networks of towns”) ietvaros, kuras mērķis ir veicināt pilsētu savstarpējo ilgtermiņa sadarbību, lai izpētītu konkrētus jautājumus un tēmas, dalītos ar resursiem un interesēm,  palielinātu ietekmi vai pārvarētu kopīgus izaicinājumus. Vairāk informācijas par programmu „Eiropa pilsoņiem” ir atrodama šajā saitē: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en.

Iesaistītajiem partneriem ir vismaz viena kopīga iezīme: tiem visiem ir kopīga interese par ES un tie veicina ES politiku savās teritorijās. Partneri ir ievērojuši, ka „Briseles sarunas” ir grūti saprotamas cilvēkiem, kas nav iesaistīti Eiropas politikas lietās, un tās ir grūti pārtulkot, izmantojot vienkāršu ikdienas terminoloģiju. Iespējams, tieši tāpēc pilsoņi parasti nejūt to, ka Eiropas Savienība ar viņiem komunicē, un tā rezultātā viņi izrāda vāju demokrātisko līdzdalību.

Šī sadarbība ir veltīta Eiropas pilsonības reģionālajai dimensijai, kas nozīmē: nodrošināt adekvātu komunikāciju un informāciju par Eiropas Savienību, veidot dažādu ES fondu izmantošanas sinerģiju un mobilizēt pilsoņus debatēm par Eiropas lietām, padarīt politiku saprotamāku un tuvāku ikdienas dzīvei. Šī projekta ietvaros tiek plānots palielināt katras dalībvalsts un pilsētu iedzīvotāju interesi un līdzdalību.

Projekta “European regions developing European Citizenship” 558833-CITIZ-1-2014-2-PL-CITIZ-NT (“Eiropas reģioni Eiropas pilsonības attīstībai”) ietvaros ir plānots organizēt piecus pasākumus, izmantojot tādas līdzdalības metodes kā simulācijas, darbnīcas un starpniecības sesijas. 2015. gada jūlijā Lodzas reģions Polijā  rīkoja „starta tikšanos”. Bija plānots, ka nākošais pasākums tiks organizēts Milānā (Itālija) 2015. gada oktobrī par izglītošanu pilsonības jautājumos, taču tas tika atcelts. Daugavpils pilsētas dome tika izvēlēta par šī pasākuma rīkotāju 2015. gada novembrī. Pēc tam sekos pasākums Bistricā (Slovēnija) 2016. gada februārī par vēlēšanu tiesībām, vēlāk atkal Lodzā 2016. gada jūnijā par Eiropas pilsoņu uzņēmēju garu, un noslēguma pasākums plānots Briselē 2016. gada oktobrī, lai sasniegtu Eiropas politisko centru.

Daugavpils pilsētas dome dalīsies savā pieredzē, rīkos lekcijas, iesaistīs dalībniekus darbnīcās un studiju vizītēs, kā arī piedāvās plašu kultūras programmu. Konference“European Identity building - transnational civic education” (Eiropas identitātes veidošana – starptautiskā pilsoniskā audzināšana) fokusēsies uz tādām tēmām kā kultūra kā nāciju sadarbības instruments (Culture - tool for the cooperation of nations), Eiropas vērtību izpēte (Exploration of European Values), jauniešu līderība: cilvēku drošība un pilsoniskās iniciatīvas (Youth leadership: Human securitability and civic initiatives), sociālo priekšstatu dinamika par ES valstīm (Dynamics of Social Representations on EU countries), strukturēts dialogs un jauniešu vietējā līmeņa līdzdalība (Structured dialogue and youth participation at local level), nacionālo politisko kultūru salīdzinājums: jauniešu sociālā un politiskā aktivitāte Eiropā (The comparison of national political cultures: social and political activity of young people in Europe). Ir plānots, ka piedalīsies vairāk nekā simts ES pilsoņi no 11 valstīm.

Konferencei viss ir sagatavots, un Daugavpils pilsēta kā vienmēr ir atvērta viesu uzņemšanai. Diemžēl gaisa temperatūra ir aptuveni +10 grādi un līst lietus, tāpēc lūdzu ņemiet līdzi siltāku apģērbu un lietussargus. Ja nē, mēs jūs sasildīsim ar mūsu viesmīlību!

Darba kārtība

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības programmas „Eiropa pilsoņiem” atbalstu.

 

 
Atpakaļ