Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pilsēta | Pilsētas ziņas

Pilsētas ziņas

30-10-2015

Pensionāri un personas ar invaliditāti varēs saņemt pabalstus siltumenerģijas apmaksai neatkarīgi no veiktajām pensiju indeksācijām


31.10.2015. stājas spēkā grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti" .Grozījumu projekts ir izstrādāts ņemot vērā pensiju indeksāciju un paredz noteikt labvēlīgākus nosacījumus pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti siltumenerģijas piegādes pabalsta saņemšanai.  

2015.gada 1.oktobrī, piemērojot indeksu 1,0158, tika palielinātas (indeksētas) pensijas un atlīdzības vai to daļu apmērs, kas nepārsniedz 311 euro. Indeksētas tika vecuma, invaliditātes, izdienas un apgādnieku zaudējuma pensijas. Līdz ar to palielinājās ienākums pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti, kas savukārt liegtu viņiem tiesības turpmāk saņemt pabalstu siltumenerģijas piegādes izdevumu apmaksai apkures un karstā ūdens cirkulācijas nodrošināšanai, jo viņu ienākumi pārsniedz noteikumos noteiktos apmērus.
Saskaņā ar veiktajiem grozījumiem,  pensijas vecuma personas  un personas ar invaliditāti  varēs saņemt pabalstu siltumenerģijas piegādes izdevumu apmaksai apkures un karstā ūdens cirkulācijas nodrošināšanai neatkarīgi no veiktajām pensiju indeksācijām. 

Dzīvokļa pabalsts siltumenerģijas piegādes izdevumu apmaksai apkures un karstā ūdens cirkulācijas nodrošināšanai pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti paredz :

 • vientuļai personai ar invaliditāti vai vientuļai pensijas vecuma personai, kuras ienākumi:
  • nepārsniedz 160 (agrāk bija 155,00) euro mēnesī – 46,00 euro apmērā mēnesī;
  • ir no 160,01 - 220,00 (agrāk bija 155,01–215,00) euro mēnesī – 35,00 euro apmērā mēnesī;
  • ir no 220,01 - 295,00 (agrāk bija 215,01–290,00) euro mēnesī – 29,00 euro apmērā mēnesī;
 • atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti vai atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai, kuras ienākumi:
  • nepārsniedz 160 (agrāk bija 155,00) euro mēnesī – 39,00 euro apmērā mēnesī;
  • ir no 160,01 - 220,00 (agrāk bija 155,01–215,00) euro mēnesī – 35,00 euro apmērā mēnesī;
  • ir no 220,01 - 280,00 (agrāk bija 215,01–275,00) euro mēnesī – 29,00 euro apmērā mēnesī;
 • ģimenēm, kurās visi pilngadīgie ģimenes locekļi ir pensijas vecuma personas un/vai personas ar invaliditāti, kuru ģimenes ienākumi:
  • nepārsniedz  345 (agrāk bija 335,00) euro mēnesī – 35,00 euro apmērā mēnesī;
  • ir no 345,01 - 455,00 (agrāk bija 335,01– 445,00) euro mēnesī – 29,00 euro apmērā mēnesī;

Informāciju sagatavoja Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes galv. speciālists starptautiskās sadarbības un sabiedrisko attiecību jautājumos Marina Gorkina.
Atpakaļ