Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pilsēta | Pilsētas ziņas

Pilsētas ziņas

29-09-2011

Domes vadība sveica pedagogus Skolotāju dienā


29. septembrī Daugavpils teātrī pulcējās Daugavpils pedagogi, skolu direktori, lai kopā atzīmētu Skolotāju dienu un izvērtētu veikumu aizvadītajā mācību gadā. Pedagogus viņu profesionālajos svētkos sveica Daugavpils Domes priekšsēdētāja Žanna Kulakova un 1. vietnieks Vitālijs Azarevičs.

Žanna Kulakova izteica pateicību skolotājiem par profesionalitāti un uzticību savai misijai- skolot un audzināt mūsu jauno paaudzi. Domes priekšsēdētāja augstu vērtē Daugavpils skolu un to kolektīvu sasniegumus, par ko liecina viņu audzēkņu rezultāti konkursos, olimpiādēs un eksāmenos.

Vitālijs Azarevičs uzrunāja pedagogus kā savus kolēģus. Viņš uzsvēra, ka pašvaldības uzdevums ir pastāvīgas rūpes par izglītības jomu, skolotāju materiālā atbalstīšana, īpaši šajos sarežģītajos finansiālos apstākļos. Viņš pateicās skolotājiem par darbu, no kura arī ir atkarīgs, kāda mūsu pilsēta būs pēc 10-20 gadiem.

Pasākumā tika apbalvoti pedagogi šādās nominācijās: „ Gada pirmsskolas skolotājs” un „Gada pirmsskolas skolotāja palīgs”, „Par ieguldījumu skolēnu sagatavošanā Nacionālo debašu turnīros”,  „Par ieguldījumu skolēnu sagatavošanā pasākumiem sportā”, „Gada sociālais pedagogs”, „Par ieguldījumu skolēnu sagatavošanā skolu ar mūzikas novirzienu un jauno akordeonistu vai jauno pianistu festivālam (republikas konkursu 1.pakāpes laureāti), „Par ieguldījumu skolēnu sagatavošanā novada mācību priekšmetu olimpiādēm”, „Par ieguldījumu skolēnu sagatavošanā valsts un novada konkursiem”, „Par ieguldījumu skolēnu sagatavošanā Valsts 35.skolēnu zinātnisko darbu konkursam”, „Par ieguldījumu skolēnu sagatavošanā valsts mācību priekšmetu olimpiādēm”, „Par ieguldījumu skolēnu sagatavošanā starptautiskajām mācību priekšmetu olimpiādēm”,„Gada interešu izglītības skolotājs”, „Gada klases audzinātājs”. Šogad tika pasniegts apbalvojums „Gada skolotājs”, kā arī Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas pateicības raksti. Par pārsteiguma balvām parūpējusies bija Swedbank,  servisfirma „Boss”, firma „Latinsoft”.

Nominanti.

 

Informāciju sagatavoja Domes preses sekretāre Līga Korsaka.
Atpakaļ