Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pilsēta | Pilsētas ziņas

Pilsētas ziņas

31-07-2015

Daugavpils uzņēmēju grantu programmas „Impulss” konkursam šogad iesniegtas 28 idejas


31. jūlijā noslēdzās pieteikumu pieņemšana Daugavpils pilsētas domes un Swedbank grantu
konkursam "Impulss”, kurā tika saņemti 28 pieteikumi biznesa ideju realizācijai Daugavpilī.

Kopējais grantu programmas apjoms mazo un vidējo uzņēmumu atbalstam Daugavpilī 2015. gadam
ir 57 000 eiro, un vienas biznesa idejas atbalstam būs iespēja saņemt līdz pat 7 000 eiro.

Iesniegtās biznesa idejas pārstāv tādas nozares kā  metāla un koka izstrādājumu ražošana un transports,
informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, nomas pakalpojumi, kā arī izklaides industriju.

Konkursa komisija ir uzsākusi pieteikumu vērtēšanu, rezultātus plānots publiskot un līgumus par grantu
piešķiršanu noslēgt šī gada 16. oktobrī, kam sekos gadu ilgs ideju realizācijas periods.

Konkursa ietvaros pilsētas dome organizēja arī vairākus seminārus par grantu programmu „Impulss”.

Par grantu programmu “Impulss”

Konkursam, atbilstoši nolikumam, varēja pieteikties fiziskas personas, kas plāno veikt komercdarbību
Daugavpils teritorijā un šeit deklarējušas arī savu dzīvesvietu vai komersanti, kas reģistrēti LR Uzņēmumu
reģistrā ne ilgāk kā divus gadus, kuri apņemas uzņēmējdarbību veikt Daugavpilī un kuru juridiskā adrese
reģistrēta Daugavpilī (vai arī - kuri granta piešķiršanas gadījumā apņemas to darīt).

Konkursa pieteikumi tiks vērtēti atbilstoši iepriekš izstrādātiem vērtēšanas kritērijiem – galvenokārt pēc
biznesa idejas ilgtermiņa dzīvotspējas un oriģinalitātes.

Programmas ietvaros iegūto grantu jaunie uzņēmēji var izmantot tādu izdevumu segšanai kā tehnikas vai
iekārtu iegādei, kas tieši saistīta ar ražošanu vai pakalpojumu sniegšanas procesu, interneta mājas lapas
izveidei, dažādu specifisku licenču iegādei, specifisku datorprogrammu iegādei vai izstrādei, darbinieku
apmācībai, preču zīmes reģistrācijai, patentu reģistrācijai, kā arī ražošanas prototipu izstrādei.

Plašāka informācija par grantu programmu pieejama: www.daugavpils.lv.

Papildu informācijai:

Līga Korsaka

Daugavpils pilsētas domes preses sekretāre

Tālr. 65404374

E-pasts: Liga.Korsaka@daugavpils.lv  

Evita Jansone,

„Swedbank” AS

Uzņēmējdarbības kompetences centra vadītāja

Tālr.: 67444575

E-pasts: Evita.Jansone@swedbank.lv
Atpakaļ