Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pilsēta | Pilsētas ziņas

Pilsētas ziņas

30-04-2015

INFORMĀCIJA par gadatirgu Daugavpils pilsētas svētkos „Daugavpils -740”


1. Kad: 2015.gada. 5.-7. jūnijā.

2. Kur: Daugavpilī.

5., 6., 7. jūnijā:

-          Rīgas ielā no Vienības ielas līdz Daugavas ielai,

-          Dubrovina parkā,

 

7. jūnijā:

            -Stropu estrādē

3. Dalībnieki:

-          komercstruktūras, individuālie komersanti, pašnodarbinātās personas, amatnieki, sabiedriskās organizācijas- juridiskās personas.

4. Prasības dalībniekiem

Jābūt:

-          teltij un atbilstošu tirdzniecības vietas aprīkojumu,

-          vizuālajam noformējumam ar dalībnieka nosaukumu,

-          apkalpojošajam personālam - uniforma.

5. Dokumentu iesniegšana un reģistrācija:

5.1. Daugavpilī reģistrētiem dalībniekiem:

jāiesniedz līdz 29.05.2015.g. plkst.12.00, Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamentā, Saules ielā 5 – 2.stava- kab.3 (darbdienās no plkst. 8.00. līdz plkst. 12.00, tālr. + 371-65422316), komercdarbības speciāliste – Tatjana Migele.

Fakss - +371-65476801

Dokumenti:

-          iesniegums par piedalīšanos gadatirgū, atbilstoši veidlapai pielikumā Nr.1

-          pielikumā Nr.1 norādītie dokumenti,

-          kvīts par pašvaldības nodevas apmaksu.

Pilsētas svētku tirdziņa dalībnieki būs tikai tie, kuri reģistrēsies un veiks tirdzniecības nodevas apmaksu līdz š.g. 30.maijam. Tirdzniecības vietās dalības apmaksa nenotiks.

Tirdzniecības vietas:

-          Rīgas ielā (no Vienības ielas līdz Teātra ielai),

-          Vienības ielā (no Rīgas ielas līdz Parādes ielai)

5.2. Citiem dalībniekiem (pilsētas svētku ciemiņiem):

 jāiesūta līdz 29.05.2015.g. plkst.12.00 uz e-pastu: tatjana.migele@daugavpils.lv, komercdarbības speciāliste – Tatjana Migele.

Dokumenti:

-          iesniegums par piedalīšanos gadatirgū, atbilstoši veidlapai pielikumā Nr.1

-          pielikumā Nr.1 norādītie dokumenti,

-          kvīts par pašvaldības nodevas apmaksu.

Tirdzniecības vietas:

-          Rīgas ielā (no Teātra ielas līdz Daugavas ielai) - ar elektroenerģijas pieslēgumu Dubrovina parka pusē.

6. Apmaksa par piedalīšanos gadatirgū reģistrētiem dalībniekiem:

Nodeva par 1 tirdzniecības vietu ar standarta telti līdz 2,5 x 2,5 m (par 1 dienu) :

-          amatnieku preces: - 3,00 euro,

-          pārtikas preces: - 7,00 euro,

-          nepārtikas preces: - 9,00 euro

-          alus: - 10,00 euro

-          mājās raudzētie vīni ar alkohola saturu līdz 18%- 14,00 euro

Kvīti par pašvaldības nodevas apmaksu pievieno iesniegumam par piedalīšanos gadatirgū.

7. Informācija par gadatirgu:

Attīstības departamenta komercdarbības speciāliste – Tatjana Migele, tālr. 654 22316                                              

Pielikums Nr.1- banku rekvizīti

Pielikums Nr.2 -  iesniegums

Daugavpils pilsētas dome

Reģ.nr. LV90000077325

Juridiskā adrese:K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, LV-5401

 

 

Banka

Bankas subkonts

Bankas kods

AS Ge Money Bank

LV17BATR0051201884000

BATRLV2X

AS SEB Banka

LV10UNLA0005011130526

UNLALV2X

AS Citadele banka

LV17PARX0000850062000

PARXLV22

AS Swedbank

LV69HABA0001402041250

HABALV22

AS DNB Nord Banka

LV47RIKO0002011004423

RIKOLV2X

AS Norvik Banka

LV89LATB0006010009574

LATBLB22

VAS Latvijas Hipotēku un Zemes banka

LV78LHZB5400019110001

LHZBLV22

AS Trasta Komercbanka

LV55KBRB1111225047002

KBRBLV2X

Pamatojumā obligāti norādīt:

Kods 9514 Pašvaldības nodeva tiesībām veikt tirdzniecību publiskās vietās

Saskaņā ar 12.12.2013.g.Saistošajiem noteikumiem Nr.55

Summa euro ____________

 

 Pielikums Nr.2 - IESNIEGUMS par ielu tirdzniecības atļaujas saņemšanu
Atpakaļ